>
Category: Bibliografie
Pages: 142
ISBN: 9789090065960
Year: 1993

Hits: 851

Review

Dit fotoboek laat de wijk Kortenbos zien voor en na de stadsvernieuwing.

Kort voor de Tweede Wereldoorlog kwam die vernieuwing aarzelend op gang, om in de oorlog geheel stil te komen liggen en pas aan het eind van de jaren zestig met een zekere voortvarenheid weer te worden opgepakt.
Dat alles betekende dat huizen en vertrouwde straatbeelden geheel of gedeeltelijk verdwenen. Er kwamen nieuwe huizen met nieuwe bewoners en voor menigeen was de buurt niet meer wat ie geweest was. De foto's houden de oude herinnering levendig. Ze laten ook zien hoeveel er in betrekkelijk korte tijd veranderd is.

Ga naar boven