>
Category: Bibliografie
Pages: 149
ISBN: 9789090054582
Year: 1992

Hits: 984

Review

Dit boek geeft een beeld van de ontwikkeling van het Benoordenhout vanaf de aanleg van het Nassaukwartier omstreeks 1890 tot en met 1939. Verder de omvorming van het landelijk gebied tot een woonwijk. Het tweede deel, Wonen en werken, geeft een impressie van het dagelijks leven in het wijk van voor de Tweede Wereldoorlog. Rijk geïllustreerd met oude foto's en prentbriefkaarten.

Ga naar boven