>
Category: Bibliografie
Pages: 103
ISBN: 9789070743048

Hits: 757

Review

Tot 1850 was de baas van een Scheveningse vissersboot  vaak niet meer dan een eerste onder zijns gelijken. Vanaf halverwege de negentiende eeuw groeide de afstand tussen de reder en zijn personeel. Dit boek geeft de opkomst, de bloei en de crisis in de Scheveningse haringvisserij tussen 1857 en 1940 in grote lijnen weer. Met extra focus op de sociale omstandigheden waarin de Scheveningse vissers verkeerden.

Ga naar boven