>
Category: Bibliografie
Pages: 159
Year: 1980

Hits: 406

Review

Dit boek focust in zeven hoofdstukken op de Haagse architectuur, al dan niet ontworpen door Haagse architecten. Vanaf de bouw van het Binnnenhof tot aan de modernisering van oude gebouwen en straten in de twintigste eeuw. 

  1. Bouwen voor de graven
  2. Bouwen voor de kerk
  3. Bouwen voor burgerij en stadsbestuur
  4. Bouwen voor de `Bestuurderen' van de Republiek
  5. Kerkbouw ten tijde van de Republiek
  6. Slopen en bouwen in de negentiende eeuw
  7. De 'laatste' honderd jaar (1880-1980)
Ga naar boven