>
Category: Bibliografie
Pages: 872
ISBN: 9789021451367
Year: 1987

Hits: 489

Review

Voor dit boek dook de schrijver vele archieven in, met name die van het Letterkundig Museum. Het resultaat is deze verhandeling op basis van reeds eerder bekende feiten, maar ook op grond van onbekend of weinig onderzocht materiaal. Feiten en gebeurtenissen zijn zo gerangschikt dat zij een achtergrond vormen waartegen Couperus' boeken helderder contouren krijgen dan tot nu toe het geval was.

Ga naar boven