>
Category: Bibliografie
Pages: 44
ISBN: 9789090132204
Year: 1999

Hits: 362

Review

Het wel en wee van de stad mijner inwoning gaat mij bijzonder ter harte. Dat schreef Koningin Emma in 1929 aan de Burgemeester van Den Haag na de viering van haar vijftigjarig Nederlanderschap. Zij woonde toen al 28 jaar in het Paleis Lange Voorhout. Het boekje beschrijft de geschiedenis per etage en daarbinnen per kamer. Verder aandacht voor de bewoners: uiteraard de regentes zelf, maar ook voor de inwonende freules van de Poll en van Ittersum en de lectrices mevrouw Kreusler en mejuffrouw Steenkamp. 

Ga naar boven