>
Category: Bibliografie
Pages: 104
ISBN: 9789081472418
Year: 2009

Hits: 340

Review

De geschiedenis van de Scheveningse kerken. Te beginnen bij de Rooms-katholieke kerk met daarna de Reformatie, de Nederlands Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk, die sedert 2004 weer gezamenlijk optrekken onder de naam PKN oftewel Protestantse Kerk van Nederland. Met speciale aandacht voor Dominee Petrus Faassen de Heer.

Ga naar boven