>
Category: Bibliografie
Pages: 134
ISBN: 9789080320871
Year: 2001

Hits: 843

Review

Fotokaarten zijn foto's op prentbriefkaarten die direct van het originele negatief werden afgedrukt, hetgeen een haarscherpe kwaliteit geeft. Het waren feitelijk foto's met een begeleidende tekst. De fotograaf verkocht dergelijke opnamen aan de mensen die in de afgebeelde huizen woonden. En die mensen zetten een kruisje bij hun eigen woning, vandaar de titel van het boek 'Dit is ons huis'.  In dit vervolg (deel 2) worden wederom honderden foto's uitgebreid besproken en becommentarieerd. 

Ga naar boven