>
Category: Bibliografie
Pages: 207
ISBN: 9789079156160
Year: 2011

Hits: 827

Review

Versieringen helpen de gebruikers om van een gebouw te gaan houden. In de loop der eeuwen zijn talloze dieren, planten, mensen en maskerkoppen in talloze variaties op Haagse woonhuizen, kantoren en warenhuizen terechtgekomen.  Dit boek bevat een historisch overzicht van deze architectuurpraktijk. Met gevelsculpturen van onbekende handwerkslieden, vaak in massa geproduceerd, maar ook kunsthistorisch waardevolle unica van de grote beeldhouwers zoals John R├Ądecker, Hildo Krop en J.C. Altorf.

Ga naar boven