>
Category: Bibliografie
Pages: 833
ISBN: 9789035133594
Year: 2009

Hits: 172

Review

Eindelyk meent de kunstenaar geslaagd te zyn. De stof sprak tot z n geest. Kleur vorm beweging betrekkelyke stilstand zelfs... alles is taal geworden. Deze uitspraak van Multatuli is ook de titel van dit boek waarin de ontwikkeling van de negentiende eeuwse literatuur wordt beschreven. Er worden drie perioden onderscheiden: 1800-1830, 1830-1860 en 1860-1900 met daarin de romantiek, realisme en het naturalisme.

Ga naar boven