>
Category: Bibliografie
Pages: 196
ISBN: 9789067070676
Year: 1986

Hits: 253

Review

De laatste tien jaar van de 18e eeuw waren, vooral voor plattelandsbewoners, een periode van onveiligheid. In deze tijd van revoluties en oorlogen was het gezag zwak en bloeide de georganiseerde misdaad. Dit boek beschrijft een omvangrijk netwerk van rovers, te weten de Brabantse, Meerssener, Noord-Brabantse en de Hollandse Bende. Deze laatste bende was in en om Den Haag actief.

Ga naar boven