>
Category: Bibliografie
Pages: 430
ISBN: 9789020422702
Year: 1986

Hits: 106

Review

In 1860 werd, na een fusie, een nieuw Nederlands literair tijdschrift opgericht dat als doelstelling had ‘het schoone verband tusschen Wetenschap, Kunst en Schoone Letteren te bewaren'. Dit boek geeft een historische schets van dit legendarische tijdschrift dat bestond tussen 1860 en 1908. Met speciale aandacht voor de belangrijkste opiniërende rubriek Vlugmaren onder de redactie van R.C. Bakhuizen van den Brink en Carel Vosmaer. Verder een geannoteerde weergave van 137 tekeningen van letterkundige personen of gebeurtenissen in Nederland.

Ga naar boven