>
Category: Bibliografie
Pages: 150
ISBN: 9789012060431
Year: 1989

Hits: 103

Review

In het literaire en culturele leven van de tweede helft van de negentiende eeuw speelde Carel Vosmaer een sleutelrol. Hij was een schrijver, kunst historicus en een tijdschriftredacteur. Maar ook een spraakmakend commentator op cultureel en maatschappelijk gebied.
 
Dit boek laat een indruk van Vosmaers leven zien, zijn rol in organisaties als Oefening Kweekt Kennis en tijdschriften waarin hij een rol speelt zoals De Nederlandsche Spectator. Verder zijn relaties met letterkundige tijdgenoten en zijn afzonderlijk verschenen werken. Met vele tekeningen, brieven, manuscripten en andere archivalia.
Ga naar boven