>
Category: Bibliografie
Pages: 249
ISBN: 9789090071589
Year: 1994

Hits: 34

Review

Het Haagse Damesleesmuseum, opgericht in 1894, is gevestigd aan het Nassauplein 15.  Het leesmuseum begon in de 19e eeuw als een leescirkel en groeide uit tot een echte bibliotheek. Mannen worden inmiddels ook toegelaten. Dit boek werd samengesteld naar aanleiding van het honderdjarig jubileum in 1994.

Ga naar boven