>
No cover
Category: Bibliografie
Pages: 161
Year: 1954

Hits: 613

Review

De eerste 150 jaar van de Koninklijke Schouwburg beschreven door Hendrik van Gelder, de archivaris van de Gemeente Den Haag en directeur van het Gemeentemuseum. Het boek start in de middeleeuwen en komt na veertig pagina's aan bij de stichting van de schouwburg. Met aandacht voor de exploitatie, Franse schouwburg, en de technische hulpmiddelen. In vele pagina's worden de toneelstukken en de theatergezelschappen beschreven.

Met naoorlogse bescheidenheid voegde de schrijver toe: 'wat de sociale achtergrond, de plaats van het toneel in de samenleving, de betekenis van het toneel als uiting van literair leven betreft, - hoe belangrijk deze zaken ook mogen zijn in mijn ogen! - heb ik mij tot algemeenheden moeten beperken, wilde ik binnen de perken blijven van het van den beginne gesteld bestek en, vooral, tijdig gereed zijn.'

Ga naar boven