>
No cover
Category: Bibliografie
Pages: 309
Year: 1889

Hits: 715

Review

W.P. van Stockum was een telg uit de bekende uitgeversfamilie. Hij publiceerde verschillende boeken over Den Haag van de auteurs J. Gram, P.A. Haaxman, Arnold Ising en M. Jochems (de oude Hagenaar), maar schreef in 1889 zelf ook een boek over de Haagse geschiedenis. 

In de ietwat cryptische woorden van de schrijver: De beschouwing van ''s-Gravenhage in den loop der tijden' zal ons doen zien, dat van hare eerste ontwikkeling af, deze stad verbonden was met de gewichtigste gebeurtenissen onzer geschiedenis. Hetzij die binnen haren omtrek plaats hadden , of dat huizen en paleizen, door den naam hunner roemrijke bewoners , aan belangrijke feiten aldaar geschied herinneren; zoo kan de beschrijving- van straten, grachten , pleinen en gebouwen hand aan hand gaan met de geschiedenis van land en stad, om er leven en afwisseling aan te geven.

Ga naar boven