Alexandria Book Library

overheid

Cover of 's-Gravenhage als woonstad

's-Gravenhage als woonstad

Year: 1927
Hits 996
Cover of Bij Haags licht

Bij Haags licht

Straatlantaarns en Den Haag al eeuwen samen

Year: 1998
Hits 804
Cover of Bouwen aan de hofstad

Bouwen aan de hofstad

de geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900, in sociaal en cultureel perspectief

Year: 1998
Hits 111
Cover of Bouwen op Haagse gronden

Bouwen op Haagse gronden

Zestig jaar wel en wee rond de Haagse Bouwonderneming en het gemeentelijk stedebouwkundig beleid

Year: 1981
Hits 121
No cover Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek.

Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek.

Tweede deel

Year: 1921
Hits 676
Cover of De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging

De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging

voorgeschiedenis en ontwikkeling van het grootste Haagse industrieterrein

Year: 2012
Hits 491
Cover of De Haagse tram

De Haagse tram

100 jaar elektrisch

Year: 2004
Hits 366
Cover of De Landsgebouwen te 's-Gravenhage

De Landsgebouwen te 's-Gravenhage

Rapport aan zijne excellentie den minister van Waterstaat Handel en Nijverheid

Year: 1891
Hits 810
No cover De Openbare Werken van 's-Gravenhage, 1890-1918

De Openbare Werken van 's-Gravenhage, 1890-1918

uitgegeven ter gelegenheid van het aftreden van den Heer I.A. Lindo als Directeur der Gemeentewerken

Year: 1918
Hits 709
Cover of De Oranjezaal in Huis ten Bosch

De Oranjezaal in Huis ten Bosch

Een zaal uit loutere liefde

Year: 2013
Hits 406
Cover of De paleizen van Frederik Hendrik

De paleizen van Frederik Hendrik

Year: 1945
Hits 343
Cover of De Prinses Julianakazerne

De Prinses Julianakazerne

De geschiedenis van een markant Haags bouwwerk

Year: 2006
Hits 946
Cover of De slavernij

De slavernij

mensenhandel van de koloniale tijd tot nu

Year: 2011
Hits 123
Cover of De watertoren aan de Pompstationsweg

De watertoren aan de Pompstationsweg

Een monument van bedrijf en techniek

Year: 1990
Hits 795
Cover of De wording van modern Den Haag

De wording van modern Den Haag

De stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog.

Year: 1987
Hits 1055
Cover of De Zwarte Madonna

De Zwarte Madonna

de onfortuinlijke geschiedenis van een Haags woningbouwcomplex

Year: 2010
Hits 364
Cover of Den Haag in den Patriottentijd

Den Haag in den Patriottentijd

Year: 1916
Hits 573
Cover of Diaconie

Diaconie

vijf eeuwen armenzorg in Den Haag

Year: 2017
Hits 334
Cover of Door het oude dorp van Die Haghe

Door het oude dorp van Die Haghe

Year: 1948
Hits 966
Cover of Eerherstel voor een feestzaal

Eerherstel voor een feestzaal

de hernieuwde Ridderzaal

Year: 0
Hits 227
Cover of Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel

Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel

Year: 2019
Hits 115
Cover of Haagse Trams in beeld vanaf 1945

Haagse Trams in beeld vanaf 1945

Year: 2011
Hits 434
Cover of Harer Majesteits loyaalste onderdaan

Harer Majesteits loyaalste onderdaan

Year: 2015
Hits 383
Cover of Het Haagse Binnenhof

Het Haagse Binnenhof

acht eeuwen centrum van de macht

Year: 2013
Hits 733
Cover of Het Haagse Bos

Het Haagse Bos

Staatsbosbeheer 100 jaar natuur

Year: 1999
Hits 836
Ga naar boven