> >

Jan van der Does

Bij een afbeelding van 's-Gravenhage (rond 1600)

Hier ziet gij in het klein 't juweel van Nederland,
Den Haag, de woonplaats en 't verblijf van d'oude
graven,
die voor vierhonderd jaar het Hof van ’s-Gravensand
hier brachten en haar volk hier recht en wetten
gaven.

Van die tijd af begon de plaats in macht en eer
te groeien en haar hoofd met luister op te steken.
Van die tijd af begon de wereld meer en meer
van haar sieraad en van haar heerlijkheid te spreken.
Zo werd 't een Lusthof van Europa, zo begon
een ieder in die plaats te planten en te bouwen
die, mits zij in 't vermaak van alle plaatsen won,
de mensen niet alleen kon lokken maar ook houen.
Nu is er 't hoog gebied van tweemaal negen sten
die met de ridderschap voor T-hollands welstand
waken,
die vol bekommering zorg dragen voor ’t gemeen
en door een goed gebied goe onderdanen maken.


Gij die tot nu toe nooit in Den Haag nog waart,
omdat u lust ontbrak of tijd om daar te komen,
gij hoeft niet ver te gaan, beziet maar deze kaart,
hier staat het afgebeeld met huizen en met bomen.
Reis naar Parijs en zie een wereld in een stad,
of Londen dat men haast geen Londen meer kan
noemen,
of Amsterdam met al hetgeen 't in zich bevat,
of Rome dat men als een wonder pleegt te roemen:
zij mogen 't winnen in hun grootheid en hun macht,
maar in vermaak daar mag Den Haag de kroon wel
dragen.
Natuur heeft alles in die plaats bijeen gebracht,
eerst was het 's Graven, nu is het iedereen behagen.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven