> >
Constantijn Huygens
Constantijn Huygens

’s-Gravenhage (1624)

Het hele land in 't klein, de wage van de staat,
de schave van de jeugd, de schole van de daad,
het dorp der dorpen geen, waar iedre stee een pad is,
maar dorp der steden, waar iedre straat een stad is,

de rondom groene buurt, het rondom stenen hout,
des boers verwondering, al komt hij uit het woud,
des stadsmens stads vermaak, al komt hij uit de
muren,
der vijanden ontzag, de vrijster van de buren,
des werelds lekkernij, des hemels welgeval;
is 't daarmee al gezegd, dan ben ik meer dan al.

Originele tekst uit 1624

Het heele Land in’t klein, de Wage vanden Staet,
De Schave vande Ieugt, de Schole van de Daed,
Het Dorp der Dorpen geen daer yeder Steeg een pad is,
Maer Dorp der Steden een daer ijeder Straet een Stadt is,

De rondom groene Buert, het rondom steenen Hout,
De Boers verwondering, al komt hij uyt het woud,
De Stémans steedsch vermaeck, al komt hij uyt de mueren,
Der Vijanden ontsagh, De Vrijster vande Buren,
De Werelds leckernij, des Hemels welgevall;
Is ’t daer met all gesegt, soo ben ick meer dan all.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven