> >
P.C. Boutens
P.C. Boutens

P.C. Boutens 

Christus in Scheveningen (1940)

Wanneer, begaan met onze nood,
Christus ons nog eens brood en wijn
komt delen (dat weet klein en groot),
het zal in Scheveningen zijn.

In ieder land, in elke grond,
volwassen en ten val gemerkt,
wacht volop hout dat men terstond
tot staak en kruis verwerkt.
En ieder eerzaam Sanhedrin
houdt zitting in zijn stad of vlek,
en oefent zich en vonnist in
onnozelen Hem bij verstek.
Maar hier, of anders nergens, kan
van klein en alvergeten kind
Hij groeien tot de stille man
in wie de ziel zich vol bezint
op bloei die zo eenvoudig schoon
doorlicht een enig mensgelaat
dat om een simple moederszoon
de wereld zich deelt in liefde en haat.
Hier op onze enge zanden gouw,
ver eiland tussen zee en stad,
voor onze doden haast te nauw
als niet de zee er zoveel had.
Waar elk Hem van zijn moeder leert,
en als een jonge heiden leeft,
die nooit zich van zijn weg bekeert
voor hij Hem zelf gevonden heeft.
Want met de leeftocht van de vis
wint elk Hem uit de donkre schoot
tot wat Hij voor een ieder is:
zijn altijd klare reisgenoot.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven