> > > > >

Op de plek van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Korte Voorhout stond vroeger het Hotel Paulez. Dit chique hotel werd in 1945 per vergissing door de geallieerde luchtmacht plat gebombardeerd.

Het  Heeren Logement aan het Korte Voorhout in 1830.
Het Heeren Logement aan het Korte Voorhout in 1830.

Heerenlogement

Holland werd vanaf de 15e eeuw bestuurd door de Staten van Holland. Gedeputeerden kwamen een aantal keren per jaar vanuit het hele land naar Den Haag om daar hun belangen te verdedigen. De reis vanuit de verre provincies was echter lang en kon vele dagen vergen. De verschillende steden lieten daarom in Den Haag Heerenlogementen bouwen waar de gedeputeerden konen logeren.

Rond 1767 werd op het Korte Voorhout een Heerenlogement neergezet. Dit Heerenlogement, zeg maar hotel, diende als onderkomen voor belangrijke gasten van de stad. Maar ook voor de notabelen.

Dit is een van de oudste Haagse foto's. Het Korte Voorhout in 1855 met links Hotel Paulez. Feitelijk het oude Heeren Logement met een andere naam. Een paar jaar later zou de aanblik van dit hotel compleet veranderen.
Dit is een van de oudste Haagse foto's. Het Korte Voorhout in 1855 met links Hotel Paulez. Feitelijk het oude Heeren Logement met een andere naam. Een paar jaar later zou de aanblik van dit hotel compleet veranderen.
Na de bezetting door de Franse troepen kwamen bijvoorbeeld op 26 januari 1795 de afgevaardigden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Alkmaar, Enkhuizen, Monnikendam en Purmerend voor het eerst bijeen in het Heerenlogement. De voorzitter was de burger Pieter Paulus

Verval

Later raakte het hotel in verval en beantwoorde het niet meer aan de eisen van de tijd. Het was burgerlijk geworden en werd zelfs een hoerenlogement genoemd.

François Paulez was de kastelein van Sociëteit de Witte aan het Plein en daarvoor bij Huis den Deyl vlak onder Wassenaar. Rond 1846 nam hij een belangrijke stap en begon te onderhandelen met L. B. van Weck, de eigenaar het Heerenlogement. François wilde dit hotel kopen en weer zijn oude grandeur geven. Dit lukte en in november 1850 volgde de feestelijke heropening.

Bij een grote verbouwing rond 1860 werd het schuine dak van Hotel Paulez vervangen door een plat dak. Dit leverde een extra etage op. De foto is van 1865.
Bij een grote verbouwing rond 1860 werd het schuine dak van Hotel Paulez vervangen door een plat dak. Dit leverde een extra etage op. De foto is van 1865.

Hotel Paulez

Succes

Het nieuwe hotel was direct een succes en de internationale adel logeerde graag en regelmatig bij Paulez. Het hotel werd dé locatie in Den Haag voor diners en avondjes van de elite.

Dat het succes aanbleef, blijkt uit deze ranking van de Haagse hotels uit 1875. Hotel Paulez werd als het op een na beste hotel gezien. Ter relativering: Hotel Des Indes en de chique Scheveningse hotels bestonden nog niet.

  1. Hotel du Vieux Doelen (Tournooiveld, gesloopt in 1969)
  2. Hotel Paulez (Korte Voorhout, gesloopt in 1945)
  3. Hotel l'Europe (Lange Houtstraat)
  4. Hotel Bellevue (Bezuidenhoutseweg, gesloopt in 1969)
  5. Hotel des deux Villes (Buitenhof)
  6. Hotel Marechal de Turenne (Lange Houtstraat)
  7. Hotel Baesjou, Bossche Veerhuis (Spui)

 

Hotel Paulez in 1918.
Hotel Paulez in 1918.
Een paar jaar later wilde de inmiddels 72-jarige François zijn bezit veilig stellen voor het nageslacht. Hij ging daarom op 1 november 1878 met zijn zoon een vennootschap aan met het 'doel het houden en exploiteeren van het Hotel Paulez te 's-Gravenhage'. De oude Paulez overleed op 7 juli 1882 op 75- of 76-jarige leeftijd.

Verbouwing

In 1938 kocht het hotel het naastliggende pand van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Dit pand werd bij het hotel getrokken waarna het complete hotel in- en uitwendig verbouwd werd. De kosten werden op maar liefst 49550 gulden begroot. Als gast had je echter wel wat: een safe-loket, een telefoon en radio aansluiting, geluiddempend voorportaal, schoenkast, brievenbus, scheerspiegel, medicijnkastje, en een oproepinrichting (intercom).

In 1938 kocht Hotel Paulez het naastliggende pand van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Dit werd bij het hotel getrokken. De navolgende  verbouwing van het hotel kostte maar liefst 50.000 gulden.
In 1938 kocht Hotel Paulez het naastliggende pand van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Dit werd bij het hotel getrokken. De navolgende verbouwing van het hotel kostte maar liefst 50.000 gulden.
Op 11 juni 1938 werd het hotel heropend. De nieuwe voorgevel werd echter niet door iedereen even mooi gevonden. Volgens tegenstanders vloekte deze met de klassieke architectuur van overbuurman de Koninklijke Schouwburg.

Bombardement

Aan het einde van de tweede wereldoorlog, op 3 maart 1945, wilden de geallieerden een V2-installatie in het Haagse Bos uitschakelen. Als gevolg van een opeenstapeling van fouten werden de bommen op de verkeerde plek gegooid. In plaats van V2's in het Haagse Bos te bombarderen lieten de piloten hun bommen op het Bezuidenhout en het Korte Voorhout vallen.

Een van de bommen trof een benzineopslagplaats op het Korte Voorhout. De vlammen maakte korte metten met de historische bebouwing en na een paar uur stond er niets anders dan een rij loze, zwartgeblakerde façades. Hotel Paulez was niet meer.

Op 3 maart 1945 bombardeerden Engelse bommenwerpers per abuis het Bezuidenhout en een stuk van het Korte Voorhout. Waaronder Hotel Paulez.
Op 3 maart 1945 bombardeerden Engelse bommenwerpers per abuis het Bezuidenhout en een stuk van het Korte Voorhout. Waaronder Hotel Paulez.

Amerikaanse ambassade

In 1782 werd op de Fluwelen Burgwal nummer 18 de eerste ambassade van de Verenigde Staten gevestigd. De latere president John Adams woonde in dit niet meer bestaande huis.

In de navolgende eeuwen was de Amerikaanse ambassade op diverse locaties gehuisvest. Zoals vanaf 1931 aan de Prinsegracht 31 en vanaf 1938 aan het Lange Voorhout 32.

Na de Tweede Wereldoorlog wilden de Amerikanen opnieuw verhuizen. De tijdelijke ambassade in het Essogebouw voldeed niet meer voor wat nu het machtigste land ter wereld was.

 

Nadat het terrein bijna vijftien jaar braak had gelegen, werd in 1959 aan het Korte Voorhout de Amerikaanse Ambassade gebouwd. Het ontwerp was van de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer.
Nadat het terrein bijna vijftien jaar braak had gelegen, werd in 1959 aan het Korte Voorhout de Amerikaanse Ambassade gebouwd. Het ontwerp was van de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer.
Adriaan Goekoop verkocht daarom op 1 maart 1948 een stuk bos (22,5 ha van Sorghvliet) aan de Amerikaanse staat. Het Catshuis met 3,10 ha werd echter buiten de verkoop gehouden.

De Amerikanen konden echter niet leven met de beperkende voorwaarden en gingen op zoek naar bescheidener locatie. Dit werd het braakliggende terrein aan het Korte Voorhout.

De Nederlandse staat kocht in november 1955 de Sorghvlietse grond van de Verenigde Staten voor 1.791.000 gulden.

Korte Voorhout

Op 25 juni 1951 gaf de gemeente Den Haag toestemming voor de verkoop van de grond, gelegen aan het Korte Voorhout, het Smidswater en het Lange Voorhout voor de kanselarij van de Amerikaanse Ambassade.

De Amerikaanse Ambassade (l) gezien vanuit de Koninklijk Schouwburg in juni 2016. Op de voorgrond de aanleg van de ondergrondse parkeergarage Museumkwartier.
De Amerikaanse Ambassade (l) gezien vanuit de Koninklijk Schouwburg in juni 2016. Op de voorgrond de aanleg van de ondergrondse parkeergarage Museumkwartier.
De bouwtekening van de Amerikaanse architect Marcel Breuer voor de nieuwe ambassade zorgde in 1956 voor een hoop beroering. Een Haagse delegatie van tegenstanders had zelfs een gesprek met de architect. De bouwmeester met een internationale reputatie wees echter zelfs de meest bescheiden wijzigingsvoorstellen van de hand. "Rembrandt's tijdgenoten hebben evenmin getracht invloed op de schilder uit te oefenen tot wijziging van details in zijn doeken".

Voorstanders van het nieuwe gebouw wezen echter op de ontbrekende historische bebouwing. Alleen de Koninklijke Schouwburg was in hun ogen een gebouw met een historische betekenis.

Breuer stemde zijn ontwerp af op het wederopbouwplan voor het Korte Voorhout van W.M. Dudok. Dit plan was er geheel op gericht om het oorspronkelijke stedelijke weefsel van dit historisch waardevolle stukje Den Haag te behouden. De bouwmassa van de ambassade sluit daarom aan bij de omgeving.

Breuer bouwde in Nederland ook een warenhuis voor De Bijenkorf in Rotterdam (1953-1955) en een kantoor in Amstelveen (1958).

In december 2018 opperde een woordvoerder van de bekende Van der Valk hotelketen dat de Amerikaanse Ambassade afgebroken zou moeten worden. De architectuur van het geplande nieuwe chique hotel is gebaseerd op het hotel Paulez.
In december 2018 opperde een woordvoerder van de bekende Van der Valk hotelketen dat de Amerikaanse Ambassade afgebroken zou moeten worden. De architectuur van het geplande nieuwe chique hotel is gebaseerd op het hotel Paulez.
Fort

Het ambassadegebouw is opgetrokken in gewapend beton en bestaat uit twee vleugels: een lange met kantoorruimte en een korte waarin de Amerikaanse voorlichtingsdienst is gevestigd.

Het gesloten karakter van de ambassade werd stapje voor stapje vergroot door allerlei veiligheidsmaatregelen.

Dit begon op 4 februari 1986 met de plaatsing van zware betonnen bloembakken die eventuele aanslagen vanuit een rijdende auto moesten voorkomen.
De aanslagen op 11 september 2001 in New York zorgden voor veel provisorische veiligheidsmaatregelen rondom de Haagse ambassade. Dit gaf veel overlast en irritatie in dit deel van Den haag.
Vanaf 2008 werden de bekende hoge hekken en de bijbehorende politieposten geplaatst. De ambassade zag er vanaf dat moment nog meer uit als een grauw en vervuild fort.

In januari 2018 verhuisde de ambassade naar de nieuwe locatie, het John Adams Park in Wassenaar.

Prinses Juliana aan de wandel in 1923. Dit is de hoek van het Lange- en het Korte Voorhout. Hare majesteit passeert hier Hotel Paulez.
Prinses Juliana aan de wandel in 1923. Dit is de hoek van het Lange- en het Korte Voorhout. Hare majesteit passeert hier Hotel Paulez.

Allegonda Paulez 

Het hoteliers vak werd de familie Paulez met de paplepel ingegoten. Met name Allegonda, de dochter van François, had ambities.

Het enorme woonhuis van baron van Brienen van de Groote Lindt aan het Lange Voorhout werd in 1867 verkocht aan François, die het aan zijn dochter Alegonda schonk. Samen met haar man Friedrich Wirtz maakte ze er een paar jaar later het modernste hotel van dat Den Haag ooit had gezien. De naam voor het nieuwe hotel werd geleend van een destijds beroemd hotel in Batavia, Des Indes.

Het Heeren Logement. De straat aan de rechterkant is het Smidswater.
Het Heeren Logement. De straat aan de rechterkant is het Smidswater.
De officiele aankondiging van de opening van het nieuwe Hotel Paulez.
De officiele aankondiging van de opening van het nieuwe Hotel Paulez.
Een sfeervol plaatje van Hotel Paulez in 1905.
Een sfeervol plaatje van Hotel Paulez in 1905.
De chique, maar volle, inrichting van Hotel Paulez in 1918.
De chique, maar volle, inrichting van Hotel Paulez in 1918.
De nieuwe gevel van Hotel Paulez in 1943. Op dat moment was de Duitse Feldgendarmerie in het pand gevestigd.
De nieuwe gevel van Hotel Paulez in 1943. Op dat moment was de Duitse Feldgendarmerie in het pand gevestigd.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven