> > > >

De naam van het Van der Hoogenhof werd gebaseerd op een karakter uit een beroemd 19e-eeuws boek. Het hofje werd gesticht na de grote renovatie van Spoorwijk in de jaren 1990.

Van der Hoogen, bijgenaamd de Charmante. De tekening is van Louis Raemaekers.
Van der Hoogen, bijgenaamd de Charmante. De tekening is van Louis Raemaekers.

Niet zo keurig

De 'keurige' heer Van der Hoogen uit de populaire 19e eeuwse roman Camera Obscura blijkt helemaal niet zo keurig te zijn. Hij valt dames lastig en probeert een concurrent in de liefde naar West-Indië (Suriname) te verjagen. Het verhaal werd in 1839 geschreven door Hildebrand, een pseudoniem voor Nicolaas Beets.

Het hofje

De bouw van het hofje startte in 2009 tussen de Beetsstraat en de Hildebrandstraat in Spoorwijk. De 300 meter lange woonwand van vier lagen langs het spoor aan de Hildebrandstraat op een halfverdiepte parkeergarage schermt het Van der Hoogenhof af tegen het spoorlawaai. De parkeerdruk en de geluidsbelasting zijn in één gebaar opgelost: de hoven zijn autovrij en bieden een beschutte semipublieke sfeer in de stad.

Afgeleide straatnamen 

Een negental figuren uit de Camera Obscura kreeg een straatnaam toebedeeld

Hildebrand is de verteller binnen de Camera Obscura. Dit beeld staat in de Haarlemse Haarlemmerhout.
Hildebrand is de verteller binnen de Camera Obscura. Dit beeld staat in de Haarlemse Haarlemmerhout.

Het Van der Hoogenhof in juli 2014
Het Van der Hoogenhof in juli 2014

De ingang van het Van der Hoogenhof aan de kant van de Hildebrandstraat.
De ingang van het Van der Hoogenhof aan de kant van de Hildebrandstraat.
In een park in Haarlem bevindt zich de Hildebrand beeldengroep. Deze bestaat uit een achtkantige fontein met acht personages uit de Camera Obscura, op een afstand vanaf een voetstuk gadegeslagen door hun verteller Hildebrand.
In een park in Haarlem bevindt zich de Hildebrand beeldengroep. Deze bestaat uit een achtkantige fontein met acht personages uit de Camera Obscura, op een afstand vanaf een voetstuk gadegeslagen door hun verteller Hildebrand.
Van der Hoogen is een van de figuren uit de Camera Obscura. Dit beeld is onderdeel van een beeldengroep in de Haarlemmerhout.
Van der Hoogen is een van de figuren uit de Camera Obscura. Dit beeld is onderdeel van een beeldengroep in de Haarlemmerhout.
De muziekleraar Van der Hoogen randt Suzette Noiret aan. Ze wordt gered door Hildebrand.
De muziekleraar Van der Hoogen randt Suzette Noiret aan. Ze wordt gered door Hildebrand.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven