> > > >

Artikelindex

De Carel Reinierszkade kreeg haar naam in 1904 en vormt een van de grenzen van de wijk Bezuidenhout. De straat loopt van de Bezuidenhoutseweg naar de IJsclubweg. De huizen werden tussen 1930-1933 gebouwd met als uitzondering de huisnummers 1 tm 5 welke in 1910 werden neergezet.

De niet zo succesvolle bestuurder Carel Reyniersz leefde van 1604-1653.
De niet zo succesvolle bestuurder Carel Reyniersz leefde van 1604-1653.

Leven

Op 26 april 1650 werd Carel Reyniersz (1604-1653) benoemd tot Gouverneur-Generaal voor de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), een taak waar hij erg tegenop zag. Hij moest in Indië nieuw beleid doorvoeren en ging daarbij rechtlijnig te werk.

Verder was Reyniersz een zeer gelovige christen die zijn geloofovertuigingen probeerde op te leggen aan de lokale bevolking . Zo liet hij 1652 de Moorse en Chinese tempels afbreken en maande hij de predikanten aan de bevolking te bekeren. Dit leidde voortdurend tot opstanden.

Nog geen vier jaar later, in 1654, verleenden de bestuurders, de Heeren XVII, hem op zijn verzoek ontslag, 'wegens de gansch kwade despositie van zijn gezondheid'. Hij zou echter toch ontslagen worden omdat hij  "bevonden sijnde niet te besitten de vereyschte bequaemheden om dat ampt waer te nemen, wort gelicentieert'". 

De Carel Reinierszkade, gezien van de De Sillestraat naar de Bezuidenhoutseweg in 1937.
De Carel Reinierszkade, gezien van de De Sillestraat naar de Bezuidenhoutseweg in 1937.
Toen het ontslag te Batavia aankwam was Reyniersz allang overleden. In de nacht van 18 op 19 mei 1653 was hij, ongeveer vijftig jaar oud, aan de gevolgen van een beroerte bezweken. Al sinds 25 februari 1653 nam de Directeur-Generaal Maetsuycker zijn zaken waar. Reyniersz werd in Batavia begraven.     

De straat

Plan Molensloot

De Carel Reinierszkade vormt de noordoostelijke begrenzing van het Bezuidenhout. De kade was tot 1907 de gemeentegrens met Wassenaar. Hier kwam tussen 1928 en 1940 het Plan Molensloot tot stand naar stedebouwkundig ontwerp van C. van Eesteren. Het complex woningen werd gebouwd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. 

Het plantsoen bij de Carel Reinierszkade ter hoogte van huisnummer 91. De foto werd in maart 2018 gemaakt.
Het plantsoen bij de Carel Reinierszkade ter hoogte van huisnummer 91. De foto werd in maart 2018 gemaakt.
Van Eesteren, één der leidinggevende figuren van de Nieuwe Zakelijkheid, was met name geïnteresseerd in de problematiek van de stedebouw. Hij propageerde functionele open bouwblokken, waar licht en lucht in ruime mate konden doordringen.

In het Plan Molensloot werd het principe van het open bouwblok eveneens toegepast. De architectuur van de woningen en scholen mag gerekend worden tot de belangrijkste uitingen van het functionalisme in 's-Gravenhage.

Kenmerkend zijn de strakke bakstenen gevels met brede vensterpartijen, gevat in ijzeren kozijnen en de platte daken. De woningblokken bezitten terugliggende traveeën, betonnen balkons en op de hoeken gesitueerde open trappenhuizen. 

 

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana schaatsten in 1916 bij Haagsche Ijsclub aan de Carel Reinierzkade.
Koningin Wilhelmina en prinses Juliana schaatsten in 1916 bij Haagsche Ijsclub aan de Carel Reinierzkade.
Bij de Carel Reinierszkade lagen rond de ijsbanen van de Haagse IJsclub. Op de achtergrond de Boschmolen uit 1654. De foto werd rond 1930 gemaakt.
Bij de Carel Reinierszkade lagen rond de ijsbanen van de Haagse IJsclub. Op de achtergrond de Boschmolen uit 1654. De foto werd rond 1930 gemaakt.
Carel Reinierszkade, ter hoogte van huisnummer 17. De foto werd in 1975 gemaakt.
Carel Reinierszkade, ter hoogte van huisnummer 17. De foto werd in 1975 gemaakt.
De Carel Reinierskade een paar jaar na de oplevering van deze woningen. De foto werd in 1937 gemaakt.
De Carel Reinierskade een paar jaar na de oplevering van deze woningen. De foto werd in 1937 gemaakt.
Op de hoek met de Rooseboomstraat.
Op de hoek met de Rooseboomstraat.
De Carel Reinierszkade op de hoek met de Bezuidenhoutseweg.
De Carel Reinierszkade op de hoek met de Bezuidenhoutseweg.
De Carel Reinierszkade bij nummer 3 en 5. Deze panden werd in 1910 gebouwd. Huisnummer 1 is de garage met de groene deur.
De Carel Reinierszkade bij nummer 3 en 5. Deze panden werd in 1910 gebouwd. Huisnummer 1 is de garage met de groene deur.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven