> > >

Het Mariahoeveplein voor het NS-station Mariahoeve werd in 1966 gesticht. In 1985 werd hier het hoofdkantoor van de net gefuseerde verzekeringsmaatschappij AEGON gevestigd. Elf jaar later wilde AEGON het plein verbeteren en verfraaien. Het bedrijf was bereid de herinrichtingskosten (f4.500.000) en het onderhoud over een periode van 20 jaar zelf te dragen mits de naam van het plein door het gemeentebestuur werd gewijzigd in AEGONplein.

Mariahoeveplein

Links het Aegongebouw, rechts het NS station. De architectuur van beide gebouwen is op elkaar afgestemd.
Links het Aegongebouw, rechts het NS station. De architectuur van beide gebouwen is op elkaar afgestemd.

De aanzet

Een dergelijk verzoek wordt echter vrijwel nooit gehonoreerd. De aanvraag van AEGON werd daarom afgewezen. Vervolgens bepaalde de zogenoemde straatnaamcommissie van Den Haag dat straten geen bedrijfsnaam mochten krijgen. AEGON wist echter alle belanghebbenden (de buren) te overtuigen en bleef voor de naamswijziging lobbyen.

Uitzondering

Een paar jaar later ging de gemeenteraad, na veel discussie over het aantal parkeerplekken, alsnog overstag. Aan het plein waren slechts twee bedrijven gevestigd; AEGON zelf en de firma Billiton. Op de hoek met de Hofzichtlaan zat ook nog snackbar Billie en Bessie. Verder lag het plein niet bepaald op een knooppunt in het stedelijk gebied en was de oude naam geen (belangrijke) historische naam met een groot draagvlak binnen de Haagse gemeenschap.

De groene kunst met in het midden de grijze fontein met het watergordijn. Op deze foto uit november 2014 staat de fontein uitgeschakeld.
De groene kunst met in het midden de grijze fontein met het watergordijn. Op deze foto uit november 2014 staat de fontein uitgeschakeld.
De financiële component van de overeenkomst woog echter het zwaarste. De gemeente Den Haag was minder kapitaalkrachtig dan AEGON en zij was niet bereid om miljoenen guldens in het verpauperde plein te steken. De raad ging in 1999 akkoord en de straatnaam werd gewijzigd. Op 27 maart 2002 was de herinrichting compleet.

Kunst

Op het plein werd moderne kunst geplaatst. Op zes spankabelconstructies moesten planten gaan groeien. Het zevende follie was een watergordijn dat verdween in een golvend metalen rooster dat in de avonduren van onder wordt aangelicht. De kunst geeft het toch al besloten plein een huiselijke aanblik. 

In 2019 eindigde de overeenkomst met AEGON en moest de gemeente Den Haag de onderhoudskosten weer gaan betalen.

Het plein gezien vanaf het AEGONgebouw.
Het plein gezien vanaf het AEGONgebouw.
Het hoofdkantoor van AEGON.
Het hoofdkantoor van AEGON.
Het NS station werd geopend op 22 mei 1966. Het oude station werd aan het begin van de 21e eeuw  afgebroken en vervangen door nieuwbouw.
Het NS station werd geopend op 22 mei 1966. Het oude station werd aan het begin van de 21e eeuw afgebroken en vervangen door nieuwbouw.
Een van de kunstwerken op het plein.
Een van de kunstwerken op het plein.
Het plein wordt gedomineerd door de gebouwen van AEGON. Op de hoek met de Hofzichtlaan zitten een bloemenkiosk en een snackbar.
Het plein wordt gedomineerd door de gebouwen van AEGON. Op de hoek met de Hofzichtlaan zitten een bloemenkiosk en een snackbar.
Bij de ingang van het plein kan een argeloze bezoeker de indruk krijgen dat hij een privé terrein betreedt.
Bij de ingang van het plein kan een argeloze bezoeker de indruk krijgen dat hij een privé terrein betreedt.
De naam van het plein werd gewijzigd. De naam van het NS station bleef ongewijzigd, station Mariahoeve.
De naam van het plein werd gewijzigd. De naam van het NS station bleef ongewijzigd, station Mariahoeve.
Het Aegonplein in 2015.
Het Aegonplein in 2015.
Het Aegonplein in 2003.
Het Aegonplein in 2003.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven