> > >

Willem Frederik Johannes Pijper (1894-1947), Nederlands componist. Van 1930-1947 directeur van het Rotterdams Conservatorium. Ook bekend als schrijver over muziek. Als pedagoog van grote invloed op de na hem gekomen generatie Nederlandse componisten.

Willem Pijper
Willem Pijper

De componist

Willem Pijper kende eigenlijk twee loopbanen. Hij was een van de voornaamste componisten van zijn tijd, maar hij was daarnaast ook belangrijk als criticus en essayist.  

In een klein aantal jaren (tussen 1918 en 1922) ontwikkelt Pijper zich tot een van de meest geavanceerde componisten van Europa. Na zijn eerste composities, met hoorbare invloeden van Gustav Mahler en Claude Debussy, groeit hij tot een artistiek hoogtepunt in de jaren '30 waarin hij alle muziek vanuit een kleine kiem (veelal vier tonen) laat ontspringen.

Vanaf 1925 ging Pijper schrijven voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en werd hij compositieleraar op het Amsterdams Conservatorium. Een jaar later ging hij ook schrijven voor het tijdschrift De Muziek. Als literair auteur werd hij onder meer door Simon Vestdijk bewonderd. In 2011 verscheen Het Papieren Gevaar: een publicatie van tweeduizend bladzijden waarin het complete letterkundig proza van Willem Pijper is verzameld.

De straat

-De Willem Pijperstraat werd op 11 juli 1960 in Nieuw Waldeck gesticht. De straat begint bij de Mozartlaan en eindigt bij de Landr├ęstraat.

Dit blok woningen werd in 1965 gebouwd.
Dit blok woningen werd in 1965 gebouwd.
De Willem Pijperstraat op de hoek met de Mozartlaan.
De Willem Pijperstraat op de hoek met de Mozartlaan.

 

 

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven