> > >

Everhardus Johannes Potgieter (1808 – 1875) was een Nederlands schrijver.

-De Potgieterstraat werd op 14 februari 1921 in Spoorwijk door de gemeente Den Haag vastgesteld. De straat begint bij de Alberdingk Thijmstraat en eindigt bij de Oltmansstraat / Doctor Schaepmanstraat. De Potgieterstraat heeft nog volledig de bebouwing zoals deze tussen 1921 en 1923 werd neergezet.

E.J. Potgieter
E.J. Potgieter

Leven

Potgieter richtte in 1837 het progressief-liberale weekblad De Gids op. Hij haalde in 1863 Conrad Busken Huet bij het blad en koos in 1865 de zijde van Huet in een strijd met de overige redacteuren. Huet zag zich genoodzaakt zijn ontslag in te dienen, en werd gevolgd door Potgieter in 1866.

Zijn bekendste roman was Jan, Jannetje en hun jongste kind uit 1842 waarin hij het personage Jan Salie introduceerde, een personificatie van de 19e-eeuwse lamlendigheid. Alle zoons in het gezin heetten overigens Jan, en meerdere Jannen zijn in een uitdrukking terecht gekomen. Zo hadden ze Jan Rap, Jan Maat, Jan Contant, Jan Crediet, Jan Compagnie, Jan Cordaat, Jan Hen en Jan Klaassen. 

Potgieter zette de tijdgeest tegenover ruim drie eeuwen geschiedenis. Jan, Jannetje en hun kroost stonden voor Nederland en zijn historie. Ze personifieerden de natie. Zijn boodschap moest gelezen worden als een soort onheilstijding: Nederland was een ingedutte natie. De rijkdom van de Gouden Eeuw had de mensen lui gemaakt. Potgieter kwam in 1842 met zijn boek omdat het gehalveerde koninkrijk met zichzelf worstelde. In 1839 had Nederland definitief afstand moeten doen van België.

De laatste fase van zijn leven besteedde Potgieter aan de poëzie en aan een biografie van literatuurcriticus, filosoof en historicus Bakhuizen van den Brink.

De potgieterstraat in 1962.
De potgieterstraat in 1962
De Potgieterstraat op dezelfde plek als de voorgaande foto, maar dan in 2010.
Potgieterstraat 2010

Cultuur

Wijken

Ga naar boven