De naam is ontleend aan het arsenaal (= munitiemagazijn) of tuighuis aan de Schedeldoekshaven, in 1598 gebouwd door Leonard Wouterszoon, een wielmaker die vooral affuiten maakte voor het leger. Wouterszoon wist dat de regering op zoek was naar een nieuwe ruimte voor 's Lands Ammunitie-Magazyn' en tot dan toe had men tijdelijk de Kloosterkerk gebruikt. In 1602 werd het magazijn gekocht door de Staten-Generaal en werd het uitgebreid en verbouwd tot het "Ammunitiehuis".

-De Ammunitiehaven loopt vanaf het Spui naar de Lekstraat

De Ammunitiehaven heeft lange tijd een slechte naam gehad. Het was een industriehaventje en ook na de demping van de haven bleef het een slechte reputatie houden. Deze foto werd in 1905 genomen.
De Ammunitiehaven heeft lange tijd een slechte naam gehad. Het was een industriehaventje en ook na de demping van de haven bleef het een slechte reputatie houden. Deze foto werd in 1905 genomen.

Geschiedenis 

De gracht werd verbreed en uitgediept tot Ammunitiehaven of Statengracht. In 1717 werden de gebouwen in opdracht van de Raad van State aan particulieren verkocht. In de 18de eeuw was de stank van de grachten en verspreiding van ziekten een groot probleem in Den Haag, zodat veel grachten gedempt werden. De Ammunitiehavengracht liep vanaf het Spui naar het water van de Nieuwe Haven en werd in 1860 gedempt (samen met de gracht aan de parallel lopende Schedelhoekshaven).

De straat

De straat had honderden jaren een slechte naam maar de huizen konden niet opgeknapt worden omdat de bewoners in het algemeen straatarm waren. In 1970 werd dan toch een deel van de oude bebouwing gesloopt voor de aanleg van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en het Prins Bernhardviaduct. De rest van de straat volgde in jaren 80 en 90. Met uitzondering van de huisnummers 135-137 (1938) en 139-141 (1910). De Ammunitiehaven loopt vanaf het Spui naar de Lekstraat en ligt in de wijk Uilebomen

Details

Meer info

Beschrijving armoede

In 1907 bezocht een Haagse heer een aantal koffiehuizen en volkslogementen in het buurtje rond het Lamgroen en de Ammunitiehaven. Hier kostte een overnachting slechts 25 cent en een warme maaltijd 15 cent terwijl daar aan het Spui anderhalve gulden voor betaald moest worden.

We gaan door een rinkelend deurtje onder een rode lantaarn. Aan verschillende tafeltjes zitten en hangen de onfrisse gasten. Enkelen houden zich bezig met het oplappen van hun schamele plunje, andere zitten met de koppen bij elkaar en drinken uit kleine, vuile glaasjes iets wat op jenever lijkt, met oude beduimelde kaarten zitten ze te dobbelen en de kaarten schuiven over het tafeltje, dat met kringen en 'natte plekken is bezaaid.

Een goor uitziende vrouw met loshangend haar, in een vuil nachtjak en op blote voeten in afgetrapte sloffen neemt de bediening waar. Achter een kom koffie-water zit een oude, suffe bedelaar, zijn krukken naast zich op de grond, tegenover hem met het hoofd op de morsige tafel zijn gezellin, een vrouw in lompen, meer een pakje vuil, oud goed dan een mens. Aan de zoldering hangt een petroleumlamp die een flauw licht verspreidt en die regelmatig een druppel doet lekken op de tafel die er onder staat. Een atmosfeer van gemene tabaksrook, petroleumwalm en drank, om de uitwasemingen van de gasten niet te vergeten. Een beklemmende stilte hangt drukkend in dit kleine lokaal waar allen elkaar wantrouwend aanzien en angstig opkijken en fluisterende gesprekken staken als de buitendeur geopend wordt.

 

De Ammunitiehaven 139-141. Deze panden uit 1910 staan er nog steeds. Links de nieuwbouw van de Nieuwe haven. De foto komt uit 1993.
De Ammunitiehaven 139-141. Deze panden uit 1910 staan er nog steeds. Links de nieuwbouw van de Nieuwe haven. De foto komt uit 1993.
De Ammunitiehaven  in 1934 gezien vanaf de Nieuwe Haven.
De Ammunitiehaven in 1934 gezien vanaf de Nieuwe Haven.
De Ammunitiehaven in 1969, twee jaar voor de sloop.
De Ammunitiehaven in 1969, twee jaar voor de sloop.
De Ammunitiehaven  gezien vanaf het spui in 1920. Dit romantische plaatje laat niet de armoede zien die in dit deel van de stad heerste.
De Ammunitiehaven gezien vanaf het spui in 1920. Dit romantische plaatje laat niet de armoede zien die in dit deel van de stad heerste.
Aan de Ammunitiehaven 90 huisden voor de oorlog de firma's Zwerver en E v.d. Hout en zn. Expediteurs met een dagelijkse besteldienst op Rotterdam. De foto komt uit 1938.
Aan de Ammunitiehaven 90 huisden voor de oorlog de firma's Zwerver en E v.d. Hout en zn. Expediteurs met een dagelijkse besteldienst op Rotterdam. De foto komt uit 1938.
De Ammunitiehaven in 1968. De straat verderop is de Nieuwe Haven.
De Ammunitiehaven in 1968. De straat verderop is de Nieuwe Haven.
Het hoofdkantoor van de Koninklijke  Notariële Beroepsorganisatie vormt een wand aan de Ammunitiehaven. De ingang zit aan het Spui 184.
Het hoofdkantoor van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vormt een wand aan de Ammunitiehaven. De ingang zit aan het Spui 184.
Dit lage pand aan de Ammunitiehaven 135-137 werd in 1938 gebouwd en heeft samen met het woonhuis aan de linkerkant uit 1910 alle nieuwbouw overleefd.
Dit lage pand aan de Ammunitiehaven 135-137 werd in 1938 gebouwd en heeft samen met het woonhuis aan de linkerkant uit 1910 alle nieuwbouw overleefd.