> > >

Naar de bestaande straatnaam Ammunitiehaven. De naam is ontleend aan het arsenaal (= munitiemagazijn) of tuighuis aan de Schedeldoekshaven welke in 1598 gebouwd werd door de wielmaker Leonard Wouterszoon. De opslag werd in 1602 gekocht door de Staten-Generaal. Het werd uitgebreid en verbouwd tot het 'Ammunitiehuis'.

 -De Ammunitiehof begint bij het Spui en eindigt bij het Lamgroen.

De Ammunitiehof gezien vanaf het Spui.
De Ammunitiehof gezien vanaf het Spui.

Geschiedenis 

De gracht werd verbreed en uitgediept tot Ammunitiehaven of Statengracht. In 1717 werden de gebouwen in opdracht van de Raad van State aan particulieren verkocht. In de 18de eeuw was de stank van de grachten en verspreiding van ziekten een groot probleem in Den Haag, zodat veel grachten gedempt werden. De Ammunitiehavengracht werd in 1860 gedempt (samen met de gracht aan de parallel lopende Schedelhoekshaven).

Het hof

Een deel van de Ammunitiehaven was in de loop van de jaren verpauperd. De boel werd daarom afgebroken en in 1984 herbouwd. Huisnummer 3 op de hoek met het Spui stamt echter nog uit 1870.

In 1994 ontstond het gebouw van de Broederschap der Notarissen (KNB) aan de Ammunitiehaven, waardoor de bewoners van de 'haven' in een smal 'hofje', het Ammunitiehof, kwamen te wonen. In januari 1994 werd de straatnaam gewijzigd van Ammunitiehaven naar Ammunitiehof en in mei van dat zelfde jaar werden de straatnaambordjes gewijzigd. De Ammunitiehof begint bij het Spui, eindigt bij het Lamgroen en ligt in de wijk Uilebomen.

Een doorkijkje vanaf de Ammunitiehaven  richting de Ammunitiehof. Rechts in de reflectie in de ramen is het standbeeld van Lamgroen zichtbaar.
Een doorkijkje vanaf de Ammunitiehaven richting de Ammunitiehof. Rechts in de reflectie in de ramen is het standbeeld van Lamgroen zichtbaar.
Het Ammunitiehof in februari 2015.
Het Ammunitiehof in februari 2015.
Op 30 mei 1994 werd het oude naambordje door een bewoner vervangen door de nieuwe straatnaam Ammunitiehof.
Op 30 mei 1994 werd het oude naambordje door een bewoner vervangen door de nieuwe straatnaam Ammunitiehof.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven