> > >

In 1917 werd in het Zeeheldenkwartier de Groen van Prinstererstraat aangelegd. Guillaume (Willem) Groen van Prinsterer (1801-1876) was een Nederlandse antirevolutionair staatsman en historicus. Hij studeerde letteren en rechten te Leiden. Van 1833-1866 was Willem belast met het toezicht op het Koninklijk Huisarchief, in welke functie hij belangrijk werk op historisch gebied verrichtte.

Groen van Prinsterer formuleerde in het boek Ongeloof en revolutie de antirevolutionaire staatsleer. Hij verzette zich zowel tegen de politiek van Willem II als tegen totstandkoming van de Grondwetsherziening in 1848. Guillaume was een voorstander van een op bijbelse grondslagen bestuurd protestants Nederland. Hij streefde in 1850 naar een openbare gezindteschool en verliet (enige jaren) de Tweede Kamer na aanvaarding van de Lager-onderwijswet in 1857.

Groen van Prinsterer was zeer erudiet en ondanks een zwakke politieke basis was hij een gezaghebbend lid van de Kamer. Hij was van 1849-1857 en 1862-1865 lid van de Tweede Kamer. Hier was hij leider van de kleine antirevolutionaire groep, van welke richting hij de grondlegger werd. Groen van Prinsterer was een tegenstander van het liberalisme van Thorbecke en een belangrijke figuur van het RĂ©veil.

Van 1838-1876 woonde hij in Den Haag in het huis aan de Korte Vijverberg, thans nr. 3.

In 1917 werd in het Zeeheldenkwartier de Groen van Prinstererstraat aangelegd. Op  28 februari 1921 werd de naam veranderd in Crispijnstraat.

Niet te verwarren met de Groen van Prinstererlaan (1932)  in Nieuw Waldeck.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven