> > >

Het Korte Groenewegje werd zo genoemd vanwege de aanwezige beplanting.

Een hofje aan het Korte Groenewegje in 1920.
Een hofje aan het Korte Groenewegje in 1920.
Het Korte Groeneweg had een gracht die langer was die van het Groenewegje. Waarschijnlijk werd de straat korter bevonden omdat er minder bebouwing aanwezig was.

Al in 1862 opende de Brood en Meelfabriek zijn deuren aan het Korte Groenewegje. Deze broodfabriek brandde op 11 december 1898 uit waarbij vier brandweermannen om kwamen.

De grootgrondbezitter en voormalige burgemeester van Loosduinen Hubertus Waldeck woonde van 1873 tot 1881 in deze straat. 

Op 30 Juli 1917 werd de naam veranderd in Groenewegje (het reeds aanwezige Groenewegje werd in feite verlengd).

Cultuur

Wijken

Ga naar boven