> > >

De Marnixkade werd vernoemd naar Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde (1540-1598), staatsman, godgeleerde en schrijver en een vriend en raadgever van Willem van Oranje.

De Marnixkade rond 1900. De fotograaf kijkt richting de Saxen Weimarlaan met daarachter de Vondelstraatkerk. De huizen links (met poort) staan aan de Waldeck Pyrmontkade.
De Marnixkade rond 1900. De fotograaf kijkt richting de Saxen Weimarlaan met daarachter de Vondelstraatkerk. De huizen links (met poort) staan aan de Waldeck Pyrmontkade.
Van Marnix haalde in 1571 Willem van oranje over tot het Calvinisme. In zijn dienst bereidde hij de Pacificatie van Gent (1576) voor. Hij is te beschouwen als de vroegste vertegenwoordiger van het Calvinisme in de Nederlandse letterkunde.  Ook het Van St. Aldegondeplein is naar hem genoemd.

De kade werd in 1884 gesticht in een tuinbouwgebied. Op 13 september 1911 werd de naam veranderd in Marnixstraat

De telefooncentrale op de Marnixkade - Marnixstraat in 1915.
De telefooncentrale op de Marnixkade - Marnixstraat in 1915.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven