> > >

De naam Noordwest-Buitensingel is ontleend aan de geografische ligging en dateert uit de 17e eeuw.

De Noord-West-Buitensingel in 1910.
De Noord-West-Buitensingel in 1910.
Op 3 September 1911 werd de naam van een deel van de straat veranderd in Koningin Emmakade. Bij het resterende deel van de straat werd de naam gewijzigd in Noord West Buitensingel, dus zonder de tussenstreepjes.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven