> > >

De naam Pinksterbloemenstraat werd op 13 september 1911 bepaald en werd, waarschijnlijk, vernoemd naar het huis de Pincsterblom in de Stationsbuurt.

Een paar maanden later (op 29 Februari 1912) werd de naam alweer veranderd in Pletterijstraat. Volgens de bewoners zou de naam Pinksterbloemenstraat verwarring geven met de vroeger minder gunstig bekend staande Pinksterbloemenlaan. Aan hun verzoek de straat daarom Enthovenstraat te noemen is geen gevolg gegeven.

Niet te verwarren met het Pinksterbloemplein in de wijk Boheemen.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven