> > >

Het  Nagtegaalspad was een landweggetje dat liep vanaf het Lange Voorhout noordwaarts tot aan de nieuwe weg en vaart (de Mauritskade).

Dit is een illustratie van Paulus Constantijn la Fargue. Jarenlang vormde de familie  la Fargue een soort familieatelier, met Paulus als drijvende kracht. Zij maakten onder meer prenten voor de verkoop en illustraties voor boeken en almanakken.
Dit is een illustratie van Paulus Constantijn la Fargue. Jarenlang vormde de familie la Fargue een soort familieatelier, met Paulus als drijvende kracht. Zij maakten onder meer prenten voor de verkoop en illustraties voor boeken en almanakken.

Landelijk

Het slecht onderhouden pad was aan beide kanten met Duitse populieren beplant.Het gebied vormde de rand van de stad en de naam komt van de vogels (nachtegalen) die vanaf het begin van de 17e eeuw in deze landelijke omgeving te horen waren. Langs het pad lagen twee smalle grachtjes.

In de 16e eeuw wilde men deze twee grachtjes door te trekken naar het Lange Voorhout, maar dat is echter nooit gebeurd. Vanaf 1857 werd het pad verbreed, kaarsrecht gemaakt en bebouwd met woningen. In 1859  werd de straat Parkstraat genoemd omdat hij een verbinding vormde met het Willemspark, dat in dezelfde periode een villapark werd.

Niet te verwarren met het Nieuwe Nachtegaalspad dat sinds augustus 1852 Willemstraat heet.

Het Nachtegaalspad gezien naar het Lange Voorhout met de Kloosterkerk. Paulus Constantijn la Fargue schilderde het tafereel ongeveer in 1775.
Het Nachtegaalspad gezien naar het Lange Voorhout met de Kloosterkerk. Paulus Constantijn la Fargue schilderde het tafereel ongeveer in 1775.
Op deze kaart uit het begin van de achtiende eeuw loopt het Nagtegaalspad langs de moestuinen. De Kloosterkerk is zichtbaar aan het Lange Voorhout.
Op deze kaart uit het begin van de achtiende eeuw loopt het Nagtegaalspad langs de moestuinen. De Kloosterkerk is zichtbaar aan het Lange Voorhout.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven