> > >

De Honsholredijkstraat was een straat in de Schilderswijk en werd vernoemd naar een naburig dorpje in het Westland. De straat werd in 1894 gesticht. In de loop van de 20e eeuw werd de straatnaam in de spreektaal echter steeds meer verbasterd in Honselersdijkstraat waarna de gemeente Den Haag in 1995 besloot om de naam dienovereenkomstig aan te passen.  

Het paleis

In een ver verleden heette Honselersdijk Hunsel, Honshole, Honsele of Honsholredijk. Het woord dijk verwijst naar een verlengde terp. In Honselersdijk staat een gebouw dat de Nederhof wordt genoemd. Dit zijn de restanten van wat ooit het Hof Honselersdijk was.

Reeds omstreeks 1260 wordt in archivalia gesproken van een huis 'in Hontsele'. In 1612 kocht Frederik Hendrik de heerlijkheden Naaldwijk, Honsholredijk en Wateringen. Vanaf 1620 was hij als gevolg van van bijvoorbeeld het kapen van de zilvervloot een vermogend man geworden. Hij liet het huis afbreken op twee achtkantige torentjes na en vervangen door een prachtige buitenplaats. 

De Honsholredijkstraat in 1980.
De Honsholredijkstraat in 1980.
Na de dood van Frederik Hendrik diende het paleis gedurende 30 jaren als jachtslot en kunstgalerij van de Oranjes. Zij gaven als woonhuis de voorkeur aan Het Loo, Dieren of Soestdijk. In de jaren die volgden wisselde verschillende eigenaren elkaar af waarna in 1798 het huis werd leeggehaald en de inboedel verkocht. De meeste schilderijen en kunstvoorwerpen werden  meegenomen door de koning van Pruisen. De overgebleven schilderijen gingen naar de Nationale Kunstgalerij in Huis ten Bosch.

De sloop van het paleis

Na de bezetting door Napoleon kwam in 1813  de prins van Oranje terug naar Nederland.  Een jaar later resulteerde een inspectie door Domeinen in een advies tot sloop; indien de koning alsnog een jachtslot wenste zou nieuwbouw praktischer zijn. De koning stemde in met dit advies, en in december 1814 werd het ontredderde paleis verkocht om direct daarop te worden afgebroken. Slechts een oostelijk bijgebouw bleef bewaard.

De Honselersdijkstraat in maart 2015.
De Honselersdijkstraat in maart 2015.

De naamswijziging van de straat

De naam van het dorp Honsholredijk werd in de 20e eeuw gewijzigd in Honselersdijk. De Haagse straatnaam wijzigde echter niet mee. Honselersdijk ligt dicht bij Den Haag en veel Hagenaars waren bekend met deze plaatsnaam. De naam van de straat werd daarom in de spreektaal steeds meer verbasterd naar Honselersdijkstraat.  Halverwege de jaren 90 van de 20e eeuw werden de huizen in de straat afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De naam werd bij deze gelegenheid aangepast.

Honselersdijk behoorde voor 2004 tot de gemeente Naaldwijk. Daarna werd het één van de elf kernen van de gemeente Westland. 

 

De Honselersdijkstraat
De Honselersdijkstraat
De Honselersdijkstraat bij huisnummer 14. De hijskraan op de achtergrond staat op het Buitenom.
De Honselersdijkstraat bij huisnummer 14. De hijskraan op de achtergrond staat op het Buitenom.

 

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven