> > > >

Amazone is een roman van de in de 19e eeuw bekende Haagse schrijver Carel Vosmaer. Er werd in Spoorwijk een straat naar dit boek vernoemd.

Carel Vosmaer bezocht in 1878 het Musei Capitolini in Rome. Dit beeld van een gewonde Amazone inspireerde hem tot het schrijven van zijn roman Amazone. 'Kloek gebouwd; flinke groote voeten; armen en neus hersteld; Grieksch marmer'.
Carel Vosmaer bezocht in 1878 het Musei Capitolini in Rome. Dit beeld van een gewonde Amazone inspireerde hem tot het schrijven van zijn roman Amazone. 'Kloek gebouwd; flinke groote voeten; armen en neus hersteld; Grieksch marmer'.

Het boek

Cara mia sorella!

Hebt gij de ‘cartolina’ met mijn vluchtig woordje uit Genua ontvangen? Eerst hier in Florence kan ik u uitvoeriger schrijven, zoo als ik beloofde, want ik ben snel over landen, stroomen en rotsen heengestoomd en eerst hier heb ik een rustpunt. Zo begint de roman Amazone van de Haagse schrijver Carel Vosmaer.

Vosmaer was een liberale Haagse letterkundige die teruggreep naar de Griekse klassieken. 

De vierenvijftig jaar oude Carel Vosmaer schreef De Amazone na een reis naar Rome, Napels en Paestum. Hij laat hierin allerlei vrienden en tijdgenoten onder andere namen door de ruïnes en de musea ronddwalen.

De roman werd op 26 november 1880 gepubliceerd en had succes bij zijn generatiegenoten, maar ook bij vele jonge, aankomende schrijvers. In het boek gaf Vosmaer zijn zelfportret in de Heer van Walborch.

Het boek bracht roem voor Vosmaer in het buitenland. Er kwam een Franse vertaling van E. Gacon, Lina Schneider zorgde voor de Duitse vertaling en E.J.Irving nam de Engelse vertaling voor zijn rekening. 

De Amazone was in de periode 1880 tot 1930 een beroemd boek en dat was waarschijnlijk de reden dat zowel Vosmaer als zijn boeken (Nanno) een straat toebedeeld kregen in Spoorwijk

De straat

De straatnaam Amazonestraat werd op 14 februari 1921 vastgelegd. 

Tussen 1921 en 1923 bouwde de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in Spoorwijk een deel van de woningen in een hofstructuur. Met een binnen- en een buitenring. De Amazonestraat vormt een deel van die buitenring.

Het andere stuk van de straat, tussen de Alberdingk Thijmstraat en de Beetsstraat werd rond 1995 volledig afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

De sloop van een deel van de Amazonestraat in 1994.
De sloop van een deel van de Amazonestraat in 1994.
De nieuwbouwwoningen kijken voor het grootste deel uit het wijkpark het Hof van Heden. De straat is dus gesplitst in een oud en een nieuw deel.

 

De Amazonestraat in 1925
De Amazonestraat in 1925

Het nieuwe stuk van de Amazonestraat in 2010. Rechts ligt het wijkpark het Hof van Heden (voorheen Nannostraat)
Het nieuwe stuk van de Amazonestraat in 2010. Rechts ligt het wijkpark het Hof van Heden (voorheen Nannostraat)
De Amazonestraat in de jaren 80.
De Amazonestraat in de jaren 80.
De Amazonestraat aan het begin van de straat gezien vanaf de hoek met de Potgieterstraat. In de verte is de Nieuwbouw van de Alberdingk Thijmstraat zichtbaar. De foto is van juni 2014.
De Amazonestraat aan het begin van de straat gezien vanaf de hoek met de Potgieterstraat. In de verte is de Nieuwbouw van de Alberdingk Thijmstraat zichtbaar. De foto is van juni 2014.
De Amazonestraat  aan de rand van het hofje gezien vanaf de Schaepherderstraat. Deze woningen werden in 1923 gebouwd.  De foto werd in februari 2015 gemaakt.
De Amazonestraat aan de rand van het hofje gezien vanaf de Schaepherderstraat. Deze woningen werden in 1923 gebouwd. De foto werd in februari 2015 gemaakt.
De Amazonestraat in 2014
De Amazonestraat in 2014
De lezers van het literaire tijdschrift de Nederlandsche Spectator stemden in 1891 op hun favoriete romans. De Amazone van Carel Vosmaer eindigde op de zesde plaats. Vosmaer staat met zes werken in de lijst.
De lezers van het literaire tijdschrift de Nederlandsche Spectator stemden in 1891 op hun favoriete romans. De Amazone van Carel Vosmaer eindigde op de zesde plaats. Vosmaer staat met zes werken in de lijst.
Rond 1890 werd steeds vaker literatuur in een geïllustreerde vorm uitgebracht. Zoals de roman Amazone van Carel Vosmaer. Het  literaire tijdschrift De Nederlandsche Spectator stak hier op 2 december 1893 de draak mee.
Rond 1890 werd steeds vaker literatuur in een geïllustreerde vorm uitgebracht. Zoals de roman Amazone van Carel Vosmaer. Het  literaire tijdschrift De Nederlandsche Spectator stak hier op 2 december 1893 de draak mee.
De straten van Carel Vosmaer. Bij de groene pijl de vroegere Nannostraat. Het rode blokje toont het oude deel van de Amazonestraat. Het blauwe blokje, het nieuwbouwdeel.
De straten van Carel Vosmaer. Bij de groene pijl de vroegere Nannostraat. Het rode blokje toont het oude deel van de Amazonestraat. Het blauwe blokje, het nieuwbouwdeel.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven