> > >

De herkomst van de naam is onbekend. Mogelijk naar Fran├žois Coedycx of naar Adriaan Jansz. Colijn in de wandeling genaamd Coedyff, schuitvoerder op Delft ca. 1640. Oorspronkelijk luidde de naam Kromme Poten, later ook Burenstraat naar Jacob van Buuren, mr. metselaar van de Staten van Holland, die omstreeks 1650 huizen bezat in de Korte Poten en de Korte Houtstraat.

  • Gesticht: 1640
  • Wijk: Uilebomen

Dit is een beknopte omschrijving van deze straat. Deze pagina wordt in een later stadium voltooid.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven