> > >

De braam is de volksnaam voor verschillende soorten gewassen: framboos, dauwbraam en bosbraam groeien in het wild en aangeplant. Deze straat liep van de Valkenboskade naar de Boksdoornstraat.

De straat liep door de binnenplaats van een katholieke school van de Heilige Familie, geleid door de zusters Dominicanessen. Tegenwoordig begint de straat nog steeds bij de Valkenboskade maar loopt ze dood bij genoemde binnenplaats. Hier bevinden zich nu wijkcentra en een school.

De 2e Braamstraat werd op 15 maart 1920 in de Heesterbuurt gesticht. 

Op 29 april 1929 werd de naam van de Boksdoorndwarsstraat gewijzigd in Verlengde 2e Braamstraat. Deze straat begint bij bovengenoemd complex en eindigt bij de Kamperfoeliestraat.

Dit is een beknopte omschrijving van deze straat. Deze pagina wordt in een later stadium voltooid.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven