> > > >

Artikelindex

De bekende politicus Abraham Kuyper woonde 45 jaar in de Kanaalstraat. Na zijn dood ontstond het plan om de straat om te dopen naar Dr. Kuyperstraat

De naamgever van de straat, Abraham Kuyper
De naamgever van de straat, Abraham Kuyper

Abraham Kuyper

De Kanaalstraat werd in 1860 aangelegd omdat er steeds meer behoefte ontstond aan een verbinding tussen de Koninginnegracht en de Mauritskade.

De politicus Abraham Kuyper woonde sinds 1875 aan de Kanaalstraat nummer 5. Hij overleed op dit adres in 1920. Er ontstond na zijn overlijden direct het plan om de Kanaalstraat om te dopen in Dr. Kuyperstraat

Meerdere Kuypers

Er bestond echter al sinds 1896 een Willem Kuyperstraat, vernoemd naar een lid van de Scheveningse reddingsbrigade die in 1840 verdronk bij de redding van schipbreukelingen.

Verder bestond bij de Zuidwal de Kuiperstraat, vernoemd naar de kuiperij die aan de brouwerij de Rode Leeuw verbonden was. Deze laatste straat werd in 1922 herdoopt in Rode Leeuwstraat.

Het Bosje van Repelaer is een verborgen en dicht begroeid stukje groen in de Indische Buurt.
Het Bosje van Repelaer is een verborgen en dicht begroeid stukje groen in de Indische Buurt.
Op 28 februari 1921 vond de officiële naamsvwijziging plaats.

De straat

Bosje van Repelaer

De uit 1770 daterende Frederikskazerne was tot diep in de negentiende eeuw het enige bouwwerk van betekenis in dit gebied. De kazerne werd in 1969 gesloopt waarna een lap verborgen groen tevoorschijn kwam. Dit Bosje van Repelaer ligt ingeklemd tussen de Koninginnegracht, Dr. Kuyperstraat, Frederikstraat en Javastraat. De naam Repelaer kreeg het in de tweede helft van de negentiende eeuw, naar de familie die hier toen in de omgeving woonde.

In januari 1935 was de katholieke huishoudschool met internaat en klooster aan de Dr. Kuyperstraat nog in aanbouw. De nieuwe school werd op 7 juni 1935 geopend.
In januari 1935 was de katholieke huishoudschool met internaat en klooster aan de Dr. Kuyperstraat nog in aanbouw. De nieuwe school werd op 7 juni 1935 geopend.
Een deel van het groen is opgeofferd aan een parkeerterrein dat vanaf een smal pad bereikbaar is (tegenover de Laan van Roos en Doorn). Het park is echter het beste te bereiken via een zijtak  van de Frederikstraat of het 'Javalaantje' .

 Klooster

De eerste Rooms Katholieke huishoudschool werd geopend op 15 oktober 1915 op het Westeinde 18. Rond 1929 werd dit gebouw te klein en voldeed het niet meer aan de eisen van de tijd. De nieuwe school werd gebouwd  aan de Dr. Kuyperstraat nummer 2-4 op de plek waar jarenlang de houtzagerij van Van Malsum gestaan had.

De school met het bijbehorende klooster en internaat werden in 1935  in opdracht van de RK Vereeniging voor Nijverheidsonderwijs aan meisjes te ’s-Gravenhage voor 200.000 gulden gebouwd.  De architect was J. Mol. Tegenwoordig is het een Russisch-orthodox vrouwenklooster. 

Kuyperdam en Kuyperbrug

In 1969 werd de Dr. Kuyperdam aangelegd om de Koningskade met de Koninginnegracht te verbinden. Tot die tijd voer een pontje heen en weer. De Succes kantoorboekhandel bevond zich op de hoek van de Dr. Kuyperstraat (nu een deurwaarderskantoor). De foto werd in 1950 gemaakt.
In 1969 werd de Dr. Kuyperdam aangelegd om de Koningskade met de Koninginnegracht te verbinden. Tot die tijd voer een pontje heen en weer. De Succes kantoorboekhandel bevond zich op de hoek van de Dr. Kuyperstraat (nu een deurwaarderskantoor). De foto werd in 1950 gemaakt.
De Dr. Kuyperstraat liep vanaf de Mauritskade naar de Koninginnegracht. Als een wandelaar of fietser het water van de Koninginnegracht wilde oversteken, kon hij sinds 1897 gebruik maken van een pontje. In 1969 kwam daar verandering in toen er een dam in dit kanaal gelegd werd. Hiermee werd de Dr. Kuyperstraat met een dertigtal meters verlengd. De dam werd daarom vanaf 2 december van dat jaar de Dr. Kuyperdam genoemd. De dam blokkeerde vanaf dat moment de doorgang voor de boten die over de Koninginnegracht voeren. 

Vanaf 2015 moest het weer mogelijk worden om vanaf het centrum naar Scheveningen te varen. De Kuyperdam werd daarom vervangen door de Dr. Kuyperbrug

Na het overlijden van Kuyper stuurde de koninklijke familie twee vertegenwoordigers naar zijn woning op huisnummer 5.
Na het overlijden van Kuyper stuurde de koninklijke familie twee vertegenwoordigers naar zijn woning op huisnummer 5.
De kapel van de huishoudschool in 1935.
De kapel van de huishoudschool in 1935.
In 1991 werd dit pand neergezet op de hoek van de Dr. Kuyperstraat met de Koninginnegracht.
In 1991 werd dit pand neergezet op de hoek van de Dr. Kuyperstraat met de Koninginnegracht.
In 2014-2015 werd de Dr. Kuyperdam vervangen door de Dr. Kuyperbrug. Hierdoor konden  rondvaartboten en sloepen weer doorvaren naar Scheveningen. De Dr. Kuyperstraat ligt hier, net buiten beeld, aan de rechterkant.
In 2014-2015 werd de Dr. Kuyperdam vervangen door de Dr. Kuyperbrug. Hierdoor konden rondvaartboten en sloepen weer doorvaren naar Scheveningen. De Dr. Kuyperstraat ligt hier, net buiten beeld, aan de rechterkant.
De Dr. Kuyperbrug gezien vanuit de Prinsessegracht.
De Dr. Kuyperbrug gezien vanuit de Prinsessegracht.
In de zomer van 2014 werd de Dr. Kuyperstraat  afgesloten vanwege werkzaamheden. Het terras van dit restaurant kon daardoor naar de straat verplaatst worden.
In de zomer van 2014 werd de Dr. Kuyperstraat afgesloten vanwege werkzaamheden. Het terras van dit restaurant kon daardoor naar de straat verplaatst worden.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven