> > > >

De Jozef Israëlslaan is vernoemd naar een van de bekendste negentiende-eeuwse schilders. Deze Hagenaar woonde aan de Koninginnegracht en werd na zijn dood geëerd met twee straatnamen.

De Jozef Israëlslaan vlak na de oplevering in 1919.
De Jozef Israëlslaan vlak na de oplevering in 1919.

De gravin

De adelijke familie Van Bylandt bezat de buitenplaatsen Waalsdorp, Arendsdorp en Oostduin, in feite het grootste gedeelte van het gebied tussen de Wassenaarseweg en de Waalsdorperweg. Zeg maar het halve Benoordenhout.

Carel van Bylandt (van de Carel van Bylandtlaan) had bedongen dat de weilanden aan weerszijden van de Wassenaarseweg nooit aan bouwondernemers zouden mogen worden uitgeleverd.

De Jozef Israëlslaan op een prentbriefkaart uit 1931.
De Jozef Israëlslaan op een prentbriefkaart uit 1931.
Belasting

Maar de stad Den Haag groeide als kool en het gemeentebestuur wilde ook in deze omgeving een nieuwe wijk bouwen. Na de dood van Carel in 1902 werden de terreinen door de Haagse gemeente dan ook als bouwterrein aangemerkt. Er werd een belasting in het leven geroepen die eigenlijk speciaal voor Carels dochter Marie gravin van Bylandt bedacht was. Marie werd daarmee gedwongen om stukken grond te verkopen.

De gravin diende een bezwaarschrift in, voor haar opgesteld door de bankier Gerard Veth van de firma Schill & Capadose. Burgemeester en wethouders trokken zich hier niets van aan, maar de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten.

De Jozef Israelslaan kijkend naar het Emma-monument aan het Jozef Israelsplein.
De Jozef Israelslaan kijkend naar het Emma-monument aan het Jozef Israelsplein.
Na de oorlog ging de gravin alsnog overstag en verkocht ze grote stukken van haar bezit. Ze eiste echter dat zij vanaf haar buiten Oostduin het uitzicht op het Haagse Bos zou behouden. En verder mochten langs de grenzen van de buitenplaats Oostduin alleen herenhuizen worden gebouwd.

De straat

En zo geschiede, de middenas van de Jozef Israëlslaan werd een doorlopende groene lijn die georiënteerd werd op het park Oostduin. Het Jozef Israëlsplein werd als een cirkelsegment haaks op de Jozef Israëlslaan geplaatst.

De Jozef Israelslaan werd op 7 Augustus 1916 gesticht. In de verte ligt de Benoordenhoutseweg met daarachter het Haagse Bos. .
De Jozef Israelslaan werd op 7 Augustus 1916 gesticht. In de verte ligt de Benoordenhoutseweg met daarachter het Haagse Bos. .
In december 1914 stelden 6 raadsleden voor om de nieuw aan te leggen doorgaande weg te vernoemen naar de bekendste Haagse schilder, Jozef Israëls. En zo werd de Jozef Israelslaan op 7 augustus 1916 vastgesteld.

Het belangrijkste plein in de wijk werd Gebr. Marisplein genoemd. Er was sinds 1899 echter al een Jacob Marisstraat in de Schilderswijk. En dat was verwarrend. De naam van het plein werd derhalve in 1922 gewijzigd in Jozef Israëlslplein.

Jozef Israëls was een jood. Het plein werd daarom vanaf 5 april 1943 tot aan de bevrijding in 1945 het Thorn Prikkerplein genoemd. Op 14 Mei 1945 werd door burgemeester en wethouders besloten, dat ´alle straten, welker namen gedurende de bezetting op last van den vijand zijn veranderd, de vroegere namen terugkrijgen´.

Weissenbruchstraat40nu54 JozefIsraelslaan 1922
De Jozef Israëlslaan (r) op de hoek met de Weissenbruchstraat nummer 54 in 1922.
Aan het begin van de Jozef Israelslaan, links op de foto, staat een groot bedrijvengebouw genaamde de Rode Olifant.
Aan het begin van de Jozef Israelslaan, links op de foto, staat een groot bedrijvengebouw genaamde de Rode Olifant.
De Jozef Israëlslaan gezien vanaf het plantsoen aan het Jozef Israëlsplein. De foto werd gemaakt gemaakt tijdens een  sneeuwbui in februari 2021.
De Jozef Israëlslaan gezien vanaf het plantsoen aan het Jozef Israëlsplein. De foto werd gemaakt gemaakt tijdens een sneeuwbui in februari 2021.
De Jozef Israelslaan richting het Jozef Israelsplein.
De Jozef Israelslaan richting het Jozef Israelsplein.
De Jozef Israëlslaan kijkend richting de Weissenbruchstraat.
De Jozef Israëlslaan kijkend richting de Weissenbruchstraat.
De Jozef Israelslaan bij huisnummer 35. Dit stuk van de straat werd in 1925 neergezet.
De Jozef Israelslaan bij huisnummer 35. Dit stuk van de straat werd in 1925 neergezet.
De Jozef Israelslaan kijkend vanaf het Jozef Israelsplein.
De Jozef Israelslaan kijkend vanaf het Jozef Israelsplein.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven