> > >

De braam is de volksnaam voor verschillende soorten gewassen: framboos, dauwbraam en bosbraam groeien in het wild en aangeplant. Deze straat loopt van de Boksdoornstraat naar de Kamperfoeliestraat.

Op 29 april 1929 werd de naam van de Boksdoorndwarsstraat gewijzigd in Verlengde 2e Braamstraat. Deze straat begint bij de binnenplaats van een verzameling wijkcentra en een school.en eindigt bij de Kamperfoeliestraat.

Dit is een beknopte omschrijving van deze straat. Deze pagina wordt in een later stadium voltooid.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven