> > > >

Nanno, Eene Grieksche idylle is een poëziebundel van de in de 19e eeuw bekende Haagse schrijver Carel Vosmaer. De bundel werd op 28 november 1882 gepubliceerd. Er werd een straat naar dit boek vernoemd.

'Toen begon zij langs de koorden, vastgeknoopt aan hooger tak, Lange slingers saam te winden, slierend 't band om groen en bloem.   Nu schakeerend, dan verschikkend, gaf zij kleur bij kleur haar plaats.' Deze afbeelding werd vooraan in het boek Nanno afgedrukt. Carel Vosmaer tekende zelf het idyllische tafereeltje.
'Toen begon zij langs de koorden, vastgeknoopt aan hooger tak, Lange slingers saam te winden, slierend 't band om groen en bloem. Nu schakeerend, dan verschikkend, gaf zij kleur bij kleur haar plaats.' Deze afbeelding werd vooraan in het boek Nanno afgedrukt. Carel Vosmaer tekende zelf het idyllische tafereeltje.

Het boek

Carel Vosmaer was een liberale Haagse letterkundige die teruggreep naar de Griekse klassieken. 

Toen Spoorwijk rond 1920 werd vorm gegeven, was Vosmaer zo beroemd dat er drie straten naar hem en zijn boeken werden vernoemd, de Vosmaerstraat, de Amazonestraat en de Nannostraat.

Het verhaal van het verliefde duo Nanno en Nikias speelt zich af op het eiland Melos. Nikias concurreert met de lokale jongeren en verliest op alle gebied van deze jongeren. Niemand kan hem echter verslaan in de ‘dichterkamp met lier en cither’

Toen de dichtbundel werd uitgegeven concludeerden recensenten echter al dat het een mooi boek was, maar waarschijnlijk te ingewikkeld voor het brede publiek.

En inderdaad, de Nanno is geschreven wisselend in hexameters (daktylen), anapesten, 6-voetige en 7-voetige jamben, 8-voetige trochaeën, elegische dysticha, sapfische strofen, etc. In de erbij gevoegde aantekeningen behandelde Vosmaer de muzikale waarde en bedoelingen van de telkens gekozen metra.

De Nannostraat in 1980. Uiterst links is nog net de Beetsstraat zichtbaar.
De Nannostraat in 1980. Uiterst links is nog net de Beetsstraat zichtbaar.
De vriendelijke reeks van 16 gedichten die een van Homerus tot en met Theokritos geïnspireerd verhaal vertellen, wordt nauwelijks meer gelezen en is ook alleen antiquarisch verkrijgbaar.

Al in 1888 verscheen een Duitse vertaling van het gedicht van de hand van Anna Crous.

De straat

De Nannostraat werd op 14 februari 1921 gesticht en liep van de Alberdingk Thijmstraat naar de Beetsstraat.

Voor de bouw van het wijkpark Hof van Heden werd de Nannostraat in het centrum van Spoorwijk gesloopt.
Voor de bouw van het wijkpark Hof van Heden werd de Nannostraat in het centrum van Spoorwijk gesloopt.
Bij een grootschalige renovatie van Spoorwijk werd de straat in 1995 afgebroken.

Rond de Nannostraat, op de plek van drie strookjes woningen, werden  20 koopwoningen met voortuin neergezet waarbij rekening moest worden gehouden met de ondiepe bouwmaat van de oude blokken.

De blikvanger is echter het wijkpark 'Hof van Heden'.

De naamgeving voor de Nannostraat verviel pas officieel in 2014.

 

De bouw van de Alberdingk Thijmstraat met zijstraten Oltmansstraat,  Nannostraat en Amazonestraat- Den Haag. De foto is een montage.
De bouw van de Alberdingk Thijmstraat met zijstraten Oltmansstraat, Nannostraat en Amazonestraat- Den Haag. De foto is een montage.
Toen de Nannostraat gesloopt werd in 1995, bleek in de een van de woningen Nachtwacht behang te zijn gebruikt.
Toen de Nannostraat gesloopt werd in 1995, bleek in de een van de woningen Nachtwacht behang te zijn gebruikt.
De poeziebundel -Nanno- van Carel Vosmaer uit 1882.
Nanno 1882
De Nannostraat (bij de groene pijl) geprojecteerd op de plaats waar nu een park ligt.
De Nannostraat (bij de groene pijl) geprojecteerd op de plaats waar nu een park ligt.
De Nannostraat kijkend vanaf de Beetsstraat naar de  Alberdingk Thijmstraat. In de verte is de Jeroenkerk zichtbaar. De foto werd rond 1925 gemaakt.
De Nannostraat kijkend vanaf de Beetsstraat naar de Alberdingk Thijmstraat. In de verte is de Jeroenkerk zichtbaar. De foto werd rond 1925 gemaakt.
De Nannnostraat in 1930
De Nannnostraat in 1930
De Oltmansstraat in 2014. Rechts het buurtpark het Hof van Heden dat aangelegd is op de plek waar tot 1995 de Nannostraat was.
De Oltmansstraat in 2014. Rechts het buurtpark het Hof van Heden dat aangelegd is op de plek waar tot 1995 de Nannostraat was.

 

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven