> > >

De De Riemerstraat liep vanaf 1865 van de Veenkade naar het kanaal op de plek waar tegenwoordig de Elandstraat is. Toen in 1923 de Vondelstraat aangelegd werd, werd de De Riemerstraat gesplitst in de 1e en de 2e De Riemerstraat.

Het eerste witte pand stamt uit 1908. Het huis rechts er van komt uit 1900. Het volgende, witte, gebouw werd weer in 1908 neergezet.
Het eerste witte pand stamt uit 1908. Het huis rechts er van komt uit 1900. Het volgende, witte, gebouw werd weer in 1908 neergezet.

Jacob

Jacob de Riemer werd geboren in 1676 in Noordwijk. Jacob koos hetzelfde beroep als zijn opa en schreef zich op 19 september 1696 in bij de medische faculteit van Leiden.

Gedurende de studie veranderde Jacob echter van richting en in juli 1700 promoveerde hij tot dokter in de beide rechten op een dissertatie over 'De inofficioso testamento'. Een week later, op 12 juli 1700, werd hij ingeschreven als advocaat voor den Hove van Holland en vestigde hij zich in Den Haag.

De Riemer begon omstreeks 1720 met het overschrijven van stukken uit de archiefkamers van het Hof van Holland. Het was oorspronkelijk niet zijn bedoeling om de geschiedenis van de stad vast te leggen. Jacob kwam echter zo veel interessante stukken tegen dat hij zich steeds meer vastbeet in de vaak oude teksten die hij zelf vertaalde vanuit het middeleeuwse Nederlands.

De Katholiek-Apostolische Kerk in de 1e De Riemerstraat in 1977.
De Katholiek-Apostolische Kerk in de 1e De Riemerstraat in 1977.
Hij droeg het werk op aan den Magistraat van 's-Gravenhage.

In 1730 bracht Jacob deel een van zijn levenswerk uit, het boek 'Beschrijving van 's-Graven-hage. Deel twee volgde in 1739.

In 1865 werd een straat naar deze vroege Haagse geschiedschrijver vernoemd.

 

De straat

De straat werd in 1923 gesticht en ligt in het Zeeheldenkwartier. De straat begint bij de Veenkade en eindigt bij de Vondelstraat

Katholiek-Apostolische Kerk

Het opvallendste pand van het straatje is het het tweede pand aan de rechterkant (gezien vanaf de Veenkade, huisnummer 1). Dit is een wit kerkje.

Rond 1830 was in Engeland een groep christenen tot de diepe overtuiging gekomen dat er een belangrijke fase in de geschiedenis van het christendom was aangebroken: het eind der tijden en de terugkeer van Christus werden tastbaar nabij gevoeld.

Een groep van twaalf mensen ging als apostelen het geloof over de wereld brengen. Zo bereikte rond 1864 dit geloof Nederland. De haagse jurist Isaac Capadose vond een bouwterrein in de 1e De Riemerstraat. De gehele bouw nam zo'n zeven maanden in beslag: op zondag 6 september 1867 vond de plechtige opening plaats en de eerste apostolische kerk in Nederland was een feit. 

De kerk heeft een houten achthoekig klokketorentje met spits. Opvallend is de puntgevel met klimmend boogfries.
De kerk heeft een houten achthoekig klokketorentje met spits. Opvallend is de puntgevel met klimmend boogfries.
Drie grote rondboogramen — waarvan één blind — nemen een relatief groot stuk van de voorgevel in beslag. De Vredeskapel in de Malakkastraat had overigens tot aan de grote verbouwing van 1957 precies hetzelfde ramen.

Opvallend detail is dat toen in 1958 de priester Johannes Landsman op 93-jarige leeftijd overleed er geen opvolger kwam. Deze Landsman was nog ingewijd door een van de oorspronkelijke apostelen. Vanaf het overlijden van de laatste apostel, in 1901, werden geen nieuwe priesters gewijd.

De 1e De Riemerstraat gezien vanaf de knik bij de Vondelstraat in januari 2018.
De 1e De Riemerstraat gezien vanaf de knik bij de Vondelstraat in januari 2018.
De 1e De Riemerstraat begint bij de Veenkade. De foto werd genomen vanuit de Noord West Singelsgracht.
De 1e De Riemerstraat begint bij de Veenkade. De foto werd genomen vanuit de Noord West Singelsgracht.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven