> > >

De De Riemerstraat liep vanaf 1865 van de Veenkade naar het kanaal op de plek waar tegenwoordig de Elandstraat is. Toen in 1923 de Vondelstraat aangelegd werd, werd de De Riemerstraat gesplitst in de 1e en de 2e De Riemerstraat. 

De kaarsrechte De Riemerstraat in 1926. De straat werd nog niet doorsneden door de Vondelstraat. In de verte loopt de Veenkade. De fotograaf staat in wat nu de 2e De Riemerstraat is.
De kaarsrechte De Riemerstraat in 1926. De straat werd nog niet doorsneden door de Vondelstraat. In de verte loopt de Veenkade. De fotograaf staat in wat nu de 2e De Riemerstraat is.

Jacob

Jacob de Riemer werd geboren in 1676 in Noordwijk. Jacob koos hetzelfde beroep als zijn opa en schreef zich op 19 september 1696 in bij de medische faculteit van Leiden. Gedurende de studie veranderde Jacob echter van richting en in juli 1700 promoveerde hij tot dokter in de beide rechten op een dissertatie over 'De inofficioso testamento'. Een week later, op 12 juli 1700, werd hij ingeschreven als advocaat voor den Hove van Holland en vestigde hij zich in Den Haag.

De Riemer begon omstreeks 1720 met het overschrijven van stukken uit de archiefkamers van het Hof van Holland. Het was oorspronkelijk niet zijn bedoeling om de geschiedenis van de stad vast te leggen. Jacob kwam echter zo veel interessante stukken tegen dat hij zich steeds meer vastbeet in de vaak oude teksten die hij zelf vertaalde vanuit het middeleeuwse Nederlands. Hij droeg het werk op aan den Magistraat van 's-Gravenhage.

Een nostalgisch plaatje in wat in 1890 een nieuwbouwwijk was. De panden links op de foto werden tussen 1880 en 1890 neergezet. We kijken richting de Piet Heinstraat.
Een nostalgisch plaatje in wat in 1890 een nieuwbouwwijk was. De panden links op de foto werden tussen 1880 en 1890 neergezet. We kijken richting de Piet Heinstraat.
In 1730 bracht Jacob deel een van zijn levenswerk uit, het boek 'Beschrijving van 's-Graven-hage. Deel twee volgde in 1739.

In 1865 werd een straat naar deze vroege Haagse geschiedschrijver vernoemd.

De straat

De De Riemerstraat liep vanaf 1865 van de Veenkade naar de huidige Elandstraat. In de jaren 1920 werd de Vondelstraat aangelegd. Hiervoor moesten in het midden van de De Riemerstraat enkele huizen afgebroken worden. De straat werd daarna gesplitst in de 1e en de 2e De Riemerstraat. De huisnummering werd echter niet gewijzigd. De straat begint met huisnummer 71. 

De 2e De Riemerstraat in het Zeeheldenkwartier loopt vanaf de Vondelstraat naar de Piet Heinstraat

Hetzelfde stuk van de straat als op de vorige foto, maar dan in december 2014.
Hetzelfde stuk van de straat als op de vorige foto, maar dan in december 2014.
Moord

In de zomer van 1924 werd in de 2e De Riemerstraat een rijke rentenier vermoord. Heel Den Haag en Nederland leefde mee met het politieonderzoek. Na drie jaar werd een Scheveningse bordenwasser gearresteerd. De man had een gammel alibi, maar moest toch worden vrijgelaten omdat justitie het bewijs niet rond kon krijgen. De moord werd nooit opgelost.

Woonerf

In 1975 ontstond het plan om de 2e De Riemerstraat om te bouwen naar een van de eerste woonerven. Na allerlei verzet, onderzoekingen, ambtelijke tegenwerking en bewonersprotest werd op 10 juni 1977 de straat  feestelijk geopend door wethouder Wallis de Vries (VVD). Van een druk straatje met veel verkeer, was het een groene plek van rust geworden.

 

De 2e De Riemerstraat gezien vanaf de knik bij de Vondelstraat. Halverwege de straat zorgt een versmalling er voor dat doorgaand verkeer niet mogelijk is.
De 2e De Riemerstraat gezien vanaf de knik bij de Vondelstraat. Halverwege de straat zorgt een versmalling er voor dat doorgaand verkeer niet mogelijk is.
De 2e De Riemerstraat kijkend naar de Elandstraat.
De 2e De Riemerstraat kijkend naar de Elandstraat.
De 2e De Riemerstraat in het autoluwe gedeelte. We kijken naar de Elandstraat.
De 2e De Riemerstraat in het autoluwe gedeelte. We kijken naar de Elandstraat.
Dit pand op de hoek van de Elandstraat en de 2e De Riemerstraat werd in 1890 gebouwd.
Dit pand op de hoek van de Elandstraat en de 2e De Riemerstraat werd in 1890 gebouwd.
Achter een grote deur op huisnummer 105 bevindt zich een hofje met zeven woningen. Deze foto werd in 1977 gemaakt.
Achter een grote deur op huisnummer 105 bevindt zich een hofje met zeven woningen. Deze foto werd in 1977 gemaakt.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven