Leopoldus Johannes Antonius van der Kun was een veelzijdig ingenieur die na zijn opleiding bij de artillerie- en genieschool in Delft vele functies bij de Waterstaat bekleedde. In 1913 werden drie straten naar hem vernoemd.

De 3e van der Kunstraat met de N.V. Meel- en Broodfabrieken 'De Zeeuw' B. Hus. De foto werd vlak voor de sloop  in 1990 gemaakt.
De 3e van der Kunstraat met de N.V. Meel- en Broodfabrieken 'De Zeeuw' B. Hus. De foto werd vlak voor de sloop in 1990 gemaakt.

De ingenieur

Leopold van der Kun was actief betrokken bij de grote infrastructurele werken die de Nederlandse samenleving veranderden. In maart 1831 kreeg hij een post onder B.H. Goudriaan (bekend van de Goudriaankade),  Hij werkte hier onder andere samen met F.W. Conrad (bekend van de Conradkade) aan een rivierkaart van Nederland. 

Leopolds keuze voor het zogenaamde trein breedspoor (1,95 meter) in 1845 was controversieel. Al in 1865, een jaar na de dood van Van der Kun, werd het breedspoor in een kostbare operatie vervangen door normaalspoor (1,44 m.)

Op 1 april 1849 werd Van der Kun samen met J.H. Ferrand (bekend van de Ferrandweg) tot inspecteur van de waterstaat benoemd. Zijn benoeming was opmerkelijk omdat hiermee alle hoofdingenieurs werden gepasseerd.

Constructiewerkplaats van de firma ir. Escher in 1951.
Constructiewerkplaats van de firma ir. Escher in 1951.
Verder was Leopold betrokken bij de kanalen van koning Willem I, de telegraaf en de rivierverbetering. Hij was een voorvechter van een meer wetenschappelijke aanpak, zo werkte hij mee aan de oprichting van het KIVI, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Van der Kun verhuisde in 1845 naar Den Haag waar hij in 1864 overleed.

De straat

De 3e Van der Kunstraat was een klein straatje dat gesticht werd in 1913. Het liep vanaf het Leeghwaterplein naar de 1e Van der Kunstrraat. Na de reconstructie van dit deel van het Laakhavengebied in de 1995 werd de 3e Van der Kunstraat samengevoegd met de Van der Kunstraat

 

De verffabriek Van den Doel & Fray aan de 3e van der Kunstraat in 1990. Even later verhuisde het bedrijf naar Veenendaal en werd daarna onderdeel van Sigma Coatings.
De verffabriek Van den Doel & Fray aan de 3e van der Kunstraat in 1990. Even later verhuisde het bedrijf naar Veenendaal en werd daarna onderdeel van Sigma Coatings.
De Haagse verffabriek Van den Doel & Fray was hier gevestigd. Iets verderop in de straat bevond zich de broodfabriek van beroemde bakker Hus. De achterkant van de fabriek lag aan het water van de Laakhaven wat het transport de brandstof voor de ovens vergemakkelijkte.

De constructiewerkplaats ir. Escher had de hoofdingang aan de  2e Van der Kunstraat en de achteruitgang aan de 3e Van der Kunstraat 13-25. 

Op 25 juni 1982 opende wethouder F.B.H.Roebroek een sleutelwerkplaats aan de 3e Van der Kunstraat. Hier konden werkloze jongeren een opleiding krijgen. 

 

De 3e van der Kunstraat in 1990. Dit is de achterkant van de Hus broodfabriek.
De 3e van der Kunstraat in 1990. Dit is de achterkant van de Hus broodfabriek.
De 1e, 2e en 3e Van der Kunstraat in 1930.
De 1e, 2e en 3e Van der Kunstraat in 1930.
De achterkant van de verffabriek Van den Doel & Fray aan de 3e van der Kunstraat. Deze tak van de Laakhaven is na 1990  gedempt. De fotograaf stond op de Lulofsstraat.
De achterkant van de verffabriek Van den Doel Fray aan de 3e van der Kunstraat. Deze tak van de Laakhaven is na 1990 gedempt. De fotograaf stond op de Lulofsstraat.