> > >

Artikelindex

Koning Willem III kreeg door woede uitbarstingen, geldverspilling, wreedheid, naaktloperij en buitenechtelijke relaties de bijnaam Koning Gorilla. Desondanks kreeg hij in 1887 een straat in Loosduinen.

In 1887 werd de Willem III straat gesticht bij de zeventigste verjaardag van de koning. De foto werd in 1910 vanaf het dak van het eerste gemeentehuis gemaakt.
In 1887 werd de Willem III straat gesticht bij de zeventigste verjaardag van de koning. De foto werd in 1910 vanaf het dak van het eerste gemeentehuis gemaakt.

Naamgever

Koning Willem III was de zoon van Willem II. Hij was familie van tsaar Paul de Krankzinnige en het leek erop dat Willem III enige eigenaardigheden van zijn voorouder had geërfd. In de ogen van zijn vrouw beschikte Willem over de verstandelijke vermogens van een klein kind.

Onder andere om deze reden werd in 1848 de Nederlandse grondwet rigoureus gewijzigd. Hierdoor werd onder andere de macht van de koning sterk ingeperkt; voortaan waren de ministers verantwoordelijk en was de koning onschendbaar.  

Tragiek en tweede huwelijk

Tragisch genoeg overleefde Willem III behalve zijn vrouw Sophia ook zijn kinderen Willem, Maurits en Alexander. Dit betekende dat er geen directe troonopvolger meer was. Hij trouwde in 1879 met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Uit dat huwelijk werd Wilhelmina geboren, de redding van de Oranje dynastie.

De straat

De Willem III-straat gefotografeerd in 1917. Het pand met de trapgevel was het gemeentehuis. Als zodanig in gebruik tot 1916. Links het Oude Vaartje.
De Willem III-straat gefotografeerd in 1917. Het pand met de trapgevel was het gemeentehuis. Als zodanig in gebruik tot 1916. Links het Oude Vaartje.
De doorgaande weg naar Wateringen werd in de 19e eeuw Kruisstraat of ook wel Schooleind genoemd, omdat de basisschool in die straat gevestigd was. De kern van het dorp beperkte zich tot circa 1880 tot de twee kruisstraten, toen genaamd Monsterreind, Haageind, Schooleind en Zeestraat (Duineind). 

Op 19 februari 1887, op de zeventigste verjaardag van koning Willem III, kreeg de straat uit respect voor de koning de naam van de jarige.

De pastorie bepaalde in de periode 1866-1970, het gezicht van de Willem III straat met het grachtje dat het Ouwe Vaartje genoemd werd. Deze gracht stonk verschrikkelijk omdat er allerlei rioleringen op loosden. 

De Willem III straat loopt vanaf 1972 van de Loosduinse uitleg naar de Margaretha van Hennebergweg. Daarvoor eindigde de straat bij de Schwerinkade.

Willem III-straat nummer 127 ziet er waarschijnlijk mooier uit dan honderd jaar geleden.
Willem III-straat nummer 127 ziet er waarschijnlijk mooier uit dan honderd jaar geleden.
Het slingerstraatje tussen het woonzorgflat Loosduinen en de Abdijkerk heeft dezelfde naam, waardoor de straat een merkwaardig verspringende  nummering heeft.

Het oudste pand bevindt zich op huisnummer 40. Deze Abdijkerk stamt uit de dertiende eeuw.

Het grootste deel van de straat werd in de periode 1965-1969 neergezet. De panden aan het einde van de straat, van huisnummer 115 t/m 129, vormen echter nog een oud stukje Loosduinen. Deze panden werden in de negentiende eeuw gebouwd.

Het zorgflat komt uit 1976. De aanleunwoningen met de huisnummers 386-444 stammen uit 1991. Het huisnummer 1 ontbreekt. 

Nummering

De pastorie van de Nederlands Hervormde kerk werd in 1866 gebouwd.
De pastorie van de Nederlands Hervormde kerk werd in 1866 gebouwd.
Iedere Nederlandse stad heeft haar eigen systeem van huisnummering. In Den Haag staan sinds 1858 (gezien vanaf het stadhuis aan de Groenmarkt) aan de rechterkant van de straat de oneven nummers en aan de linkerkant de even nummers. In Loosduinen was dit echter precies andersom. Daarom zijn in de Willem III straat de even nummers aan de rechterkant genummerd en andersom. 
Hier stond tot in de jaren zestig de pastorie.
Hier stond tot in de jaren zestig de pastorie.

De Willem III-straat met links de molenaarswoning. De Loobrug(r) bestaat nog steeds.
De Willem III-straat met links de molenaarswoning. De Loobrug(r) bestaat nog steeds.
De Willem III-straat werd geflankeerd door het Oude Vaartje. Met moderne ogen ziet dit plaatje er romantisch uit. In werkelijkheid was het kanaal een open riool en een broedplaats van malariaverwekkers.
De Willem III-straat werd geflankeerd door het Oude Vaartje. Met moderne ogen ziet dit plaatje er romantisch uit. In werkelijkheid was het kanaal een open riool en een broedplaats van malariaverwekkers.
Op de voorgrond de Abdijkerk (onderdeel van het Loosduins Museum) en rechtsboven de Willem III straat. De foto werd in 1939 gemaakt.
Op de voorgrond de Abdijkerk (onderdeel van het Loosduins Museum) en rechtsboven de Willem III straat. De foto werd in 1939 gemaakt.
Dit is hotel-restaurant De Vergulde Roskam,  vermaard om zijn aspergeschotels. Deze foto van de Willem III-straat komt uit 1910.
Dit is hotel-restaurant De Vergulde Roskam, vermaard om zijn aspergeschotels. Deze foto van de Willem III-straat komt uit 1910.
De openbare school in 1920. Vanaf 1928 werd het pand gebruikt als bewaarschool en nog wat later als oefenruimte voor de plaatselijke muziekverenigingen Tavenu', `Kunst naar Kracht' en diverse zangkoren
De openbare school in 1920. Vanaf 1928 werd het pand gebruikt als bewaarschool en nog wat later als oefenruimte voor de plaatselijke muziekverenigingen Tavenu', `Kunst naar Kracht' en diverse zangkoren.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven