> > >
Robertus Nurks
Robertus Nurks

Robertus Nurks, de hatelijke, was in de 19e eeuw en het het begin van de 20e eeuw een beroemd figuur uit het boek Camera Obscura van Hildebrand een pseunoniem van Nicolaas Beets.

Robertus Nurks

Hildebrand vertelt in het verhaal 'een onaangename mensch in de Haarlemmerhout' over ene Robertus Nurks die luidkeels schampere opmerkingen maakt over andere mensen op een terras. 

Met diens hatelijke onbeleefdheden herkennen we de Nederlandse nurkse mannen met een grote mond. Het stuk was zo helder en overtuigend geschreven dat het woord nurks (onaangenaam-hatelijk) als woord in de Dikke van Dale opgenomen werd. Wellicht heeft de schrijver Potgieter model gestaan voor Nurks.

Het Robertus Nurkshof loopt van de Hildebrandstraat (bij nummer (164) naar de Beetsstraat.
Het Robertus Nurkshof loopt van de Hildebrandstraat (bij nummer (164) naar de Beetsstraat.

De straat

Het Robertus Nurkshof werd in 2002 door de gemeenteraad toegekend en in 2008 opgeleverd. De 300 meter lange woonwand van vier lagen langs het spoor aan de Hildebrandstraat op een halfverdiepte parkeergarage schermt het Robertus Nurkshof af tegen het spoorlawaai. De parkeerdruk en de geluidsbelasting zijn in één gebaar opgelost: de hoven zijn autovrij en bieden een beschutte semipublieke sfeer in de stad.

Afgeleide straatnamen 

Een negental figuren uit de Camera Obscura kreeg een straatnaam toebedeeld

Hildebrand is de verteller binnen de Camera Obscura. Dit beeld staat in de Haarlemse Haarlemmerhout.
Hildebrand is de verteller binnen de Camera Obscura. Dit beeld staat in de Haarlemse Haarlemmerhout.

De bouw van het Robertus Nurkshof in 2008.
De bouw van het Robertus Nurkshof in 2008.
Het Robertus Nurkshof kijkend in de richting van de  Hildebrandstraat (juli 2014)
Het Robertus Nurkshof kijkend in de richting van de Hildebrandstraat (juli 2014)

In een park in Haarlem bevindt zich de Hildebrand beeldengroep. Deze bestaat uit een achtkantige fontein met acht personages uit de Camera Obscura, op een afstand vanaf een voetstuk gadegeslagen door hun verteller Hildebrand.
In een park in Haarlem bevindt zich de Hildebrand beeldengroep. Deze bestaat uit een achtkantige fontein met acht personages uit de Camera Obscura, op een afstand vanaf een voetstuk gadegeslagen door hun verteller Hildebrand.
Robertus Nurks is een van de figuren uit de Camera Obscura. Dit beeld is onderdeel van een beeldengroep in de Haarlemmerhout.
Robertus Nurks is een van de figuren uit de Camera Obscura. Dit beeld is onderdeel van een beeldengroep in de Haarlemmerhout.
Anton Pieck tekende in 1939 de kalenderplaat Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout. De Amsterdammer Nurks gaat bij zijn neef in Haarlem langs. Samen met nog een vriend gaan ze in de Haarlemmerhout de zondagse wandelaars bekritiseren.  'Wat zien uw stadgenooten er over 't algemeen peu fashionable uit!'
Anton Pieck tekende in 1939 de kalenderplaat Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout. De Amsterdammer Nurks gaat bij zijn neef in Haarlem langs. Samen met nog een vriend gaan ze in de Haarlemmerhout de zondagse wandelaars bekritiseren. 'Wat zien uw stadgenooten er over 't algemeen peu fashionable uit!'

Cultuur

Wijken

Ga naar boven