>

Cultuur

Lees meer: Louis Couperus
Louis Couperus

Louis Couperus

Ik heb Den Haag verlaten, ontrouwe zoon der Ooievaarstad, als ik steeds geweest ben - met plotse terugkeringen, onverwacht schoon niet ondoordacht - om mij in Gelderland te vestigen. Ons oude Gelre heeft iets meer romantisch behouden dan Zuid-Holland en ik had behoefte, misschien, aan wat neo-oude romantiek in mijn leven.

Lees meer: Remco Campert
Remco Campert

Remco Campert

Toen Herman heel klein was, woonde hij in ’s-Gravenhage, waar op de Maliebaan de eau-de-cologne-drinksters zaten, die ’s avonds aanbelden en zijn moeder om Boldootflesjes vroegen. Ze zaten dicht bij de Hertenkamp, in het vredige groene gras, en onder de maanzwarte schaduwen van de huizen aan de Prinsessegracht.

Lees meer: Arnold Ising
Arnold Ising

Arnold Ising

De Haagsche kermis , die langzamerhand wel den weg van andere kermissen volgen en verdwijnen zal , is altijd nog al beroemd geweest. Daar zij de eerste was in de rij der markten , gedurende den loop van het jaar in Holland te houden , brachten de kooplieden er den ganschen voorraad , dien zij voor de achtereen volgende kermissen hadden ingeslagen .

Lees meer: Jan ten Brink
Jan ten Brink

Jan ten Brink

De zomerzon fonkelt en weerkaatst met verblindend schitterlicht op de ruiten van de aanzienlijke huizen in de residentie. Zij straalt een regen van gouden vonken uit over elk voorwerp, dat zij ontmoet: over den rug van den Zwijger op het Plein, over de toppen der boomen aan den Vijverberg,

Lees meer: Willem Jonckbloet
Willem Jonckbloet

Willem Jonckbloet

Hoe dikwerf zijt gij reeds beschreven en bezongen, Linde-blaedjens, luyster-vincken, eiken- en beukenloof, die het smaragden gewelf uitmaakt van ons bosch, ons juweel, den appel onzer oogen! Hoe dikwijls zijt gij reeds gevierd, van Dousa af tot aan Boudewijn; hoe menigwerf gehuldigd van Guiccardijn tot op v. d. Kasteele.

Lees meer: Willem Jonckbloet
Willem Jonckbloet

Willem Jonckbloet

Ongeveer midden door dit kwartier loopt het Spui, dat is, zoo als de naam het niet aanduidt, een stilstaand, vuilwater, dat geuren rondom zich verspreidt waarmeê depatchouli niet te vergelijken is.

Lees meer: Gerard Keller
Gerard Keller

Gerard Keller

Mijnheer deed zijn slaapje, gedachtig aan het qui dort dîne; Mevrouw ruimde het een en ander op, tot dat ten zes ure het rijtuig voor kwam en de familie naar 't badhuis reed.

Lees meer: Paul Verlaine
Paul Verlaine

Paul Verlaine

Ongeveer een uur na dit stil vertier, maar meer nog groots spectaculair vertoon, fluit de locomotief gerekt — en we rijden het Haagse station binnen.— Den Haag! Den Haag!, blaffen de blaffers. Ik vraag me af waar ik ben in mijn uiterste verwarring.

Lees meer: J.C. Bloem
J.C. Bloem

J.C. Bloem

Doodstille decemberdag,
Nevel en stilte overal.
Geen enkel geluid maakt gewag
Van een wereld van schijn en schal.

Ga naar boven